Trygg innebandy

Innebandy – en sport för alla! Även när något inte står rätt till.

Alla (oavsett roll, ålder, bakgrund och kön) som engagerar sig i innebandy i någon form ska känna sig välkomna. Du ska komma till en miljö som tillåter olikheter och respekterar individen. Inom idrotten ska inte någon form av kränkande behandling, mobbning, sexuella trakasserier och övergrepp tolereras. Det är helt oacceptabelt och oförenligt med Svensk Innebandys vision och värdegrund.

ARBETA FÖREBYGGANDE
För alla föreningar är det en självklarhet att se till medlemmarnas bästa i alla delar av verksamheten. Då ingår det givetvis även att arbeta aktivt för att förebygga kränkningar och övergrepp. Hur det görs är upp till föreningens styrelse att utforma men det är viktigt att det förs en ständig dialog bland ledare, aktiva och i styrelserummet. Det ska vara tydligt för alla i föreningen vem du kan vända dig till när du anar att något inte står rätt till. Utse en uttalad person (exempelvis en styrelseledamot) men uppmuntra också till att den som känner oro kontaktar en person som hen känner förtroende för.

Om något inträffar som på något sätt ruckar på detta ska varje enskild person, förening eller förbund agera omedelbart och med kraft. En sådan situation är oftast oväntad och därför ska det på alla nivåer finnas handlingsplaner som ger ett stöd i hanterandet av en sådan händelse.

En förening har möjlighet att begära ett utdrag ur belastningsregistret för varje person som arbetar med barn och ungdomar inom föreningen. Det ensamt löser inte problemet, eftersom att det enbart kommer åt de som är dömda, utan måste vara en av flera åtgärder.

Riksidrottsförbundet (RF) har tagit fram material kring att ”Skapa trygga idrottsmiljöer” och har dessutom en sida ”Trygg idrott” med exempel på förebyggande arbete, information om hur man till exempel går tillväga för att ta fram ett registerutdrag samt strategier om något allvarligt hänt.

Läs mer:
Svensk Innebandy Vill
Skapa trygga idrottsmiljöer
Trygg idrott

OM NÅGOT HÄNT
Om du misstänker att något har hänt eller händer i din förening eller förbund är det viktigt att du agerar. Beroende på händelsens art kan du göra några olika saker.

Varje misstanke om ett begånget brott eller att någon far illa ska utan dröjsmål rapporteras till polisen eller sociala myndigheter. Sedan är det deras sak att göra en utredning – som anmälare ansvarar du endast för att uttrycka din oro-civilkurage. Det är aldrig okej att inte göra något för att det inte finns någon att vända sig till.

Har du misstankar om att ett barn far illa – i idrottsverksamheten eller någon annanstans rekommenderas att du gör en orosanmälan till socialtjänsten. Även om idrottsledare, till skillnad mot lärare, socialtjänst och poliser, inte har skyldighet att anmäla är det givetvis önskvärt att vi tar vårt ansvar och sätter ett barns trygghet i första rummet.

Du kan alltid vända dig till Svenska Innebandyförbundet. Här finns personer som är beredda att ge stöd till den som söker det. Varje kontakt behandlas med stor integritet och respekt för individen.

Telefonnummer
Polisen vid pågående händelse: 112
Polisen: 114 14
Bris stödlinje för barn: 116 111
Bris stödlinje för idrottsledare om oro kring ett barn: 077-44 000 42 (vardag 9-12)
Bris vuxentelefon: 0771-50 50 50
Socialtjänsten nås via din kommun.
Svenska Innebandyförbundet: 08-514 274 00

Läs mer
Riksidrottsförbundets sajt ”Om något allvarligt hänt”
Orosanmälan

SÅ ARBETAR SVENSKA INNEBANDYFÖRBUNDET
Om du behöver stöd i dessa frågor kan du vända dig direkt till Svenska Innebandyförbundet:
08-514 274 00
kundtjanst@innebandy.se

Det här händer när ett mejl eller samtal om oro för en situation kommer till Svenska Innebandyförbundets kansli:

  • Om du vill veta vem du ska vända dig så ges information om detta. Till exempel om det är en kontakt med ansvarig på föreningen eller ansvarig myndighet. Det erbjuds också en kontakt med ansvarig person på Svenska Innebandyförbundet.

  • Ytterst ansvarig för frågor av denna karaktär är generalsekreterare Göran Harnesk och förbundsjurist Linda Noppa.

  • Svenska Innebandyförbundet tar efter samråd med anmälaren kontakt med berörd förening (utan att namnge personer som vill vara anonyma) och när så behövs den myndighet som ska ta emot en orosanmälan.

  • Den som hör av sig till Svenska Innebandyförbundet erbjuds anonymitet.

  • Samtliga ärenden som handläggs av generalsekreteraren eller förbundsjuristen redovisas till förbundsstyrelsen.

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>