Slutspelsinfo SSL

Förlängning
I SM slutspel spelas 10 minuters sudden death med effektiv speltid vid oavgjort resultat.
Om match inte är avgjord efter sudden death tillgrips straffläggning enligt regelhandboken, regel 204.

Paustid
Paustiden är 15 minuter, undantag kan finnas för matcher som sänds i TV4:s kanaler/SVT.

Tävlingsjouren
Vid akuta tävlingsfrågor vardagar kvällstid eller under helg, kontakta tävlingsjouren, 08-514 274 10. Jouren är öppen under de vardagskvällar då det spelas seniorslutspel.

Protest i Seniorslutspel
Protest ska ha inkommit till SIBF senast åtta (8) timmar efter den match protesten avser. Bevis för att protestavgift inbetalats till SIBF ska ha inkommit senast sexton (16) timmar efter den match protesten avser.Förening ska på matchprotokollet notera vilken händelse som protesten avser inom 60 minuter från matchens avslutande för att protesten ska behandlas.

Part ska yttra sig senast fem (5) timmar från partens mottagande av framställan.

Vid kortare tid än tjugofyra (24) timmar till nästkommande match behandlas protesten via telefonmöte med berörda parter.

Överklagande av beslut i protestärende ska ske senast inom tjugofyra (24) timmar efter det att beslut meddelats.

Mer om slutspelet


Kontaktperson: Patrik Eklund

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>