Herrar Division 1 2017/18

Anmälan: Anmälan till serien ska vara gjord senast 2017-04-21.

Antal serier: Sex med tolv lag i varje.

Matchtid:
3 x 20 minuter effektiv tid, sudden death 5 minuter effektiv tid vid oavgjort resultat efter full tid.

Domararvode: 1 300 kr per domare. Restidsersättning för domare enligt domarreglemente, Hemmaförening faktureras av SIBF enligt gällande seriekrav. Inget arvode betalas ut på plats vid matchtillfället.

Seriekrav: Se separat dokument för seriekrav.

Matchtiderna: ska vara SIBF tillhanda senast 2017-06-14.

Föreningsuppgifterna: uppdateras av föreningsadministratören via iBIS senast 2016-04-21.

Anmälningsavgiften:är 40 000 kr, varav 6000 kr går till en reseutjämningspott. Anmälningsavgiften ska vara betald den 9 juni 2017.

Reseutjämningbidrag: Samtliga lag i har i samband med serieavgiften betalat in 6000 kr/lag som går till en gemensam reseutjämningspott (gäller endast för grundspelet) och handläggs av SIBF. Reseutjämning sker på totala resor över 400 mil. 
 


Kontaktperson: Michael Leimer

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>