Grafisk profil

Svenska Innebandyförbundet har samlat sin kommunikation för Svensk Innebandy i en grafisk profil. Unikt inom idrotten är att Vi gemensamt arbetar med denna profilering för hela innebandyorganisationen.

Syftet är att ge en tydlig och gemensam bild av Svensk Innebandy och vad vi står för. Genom att i alla sammanhang kommunicera ett enhetligt budskap ökar förutsättningarna för att nå ut med detta även till allmänheten och media.

Även distriktsförbunden finns med i den gemensamma profileringen. Se exempel nedan.


Svenska Innebandyförbundets logotyp:
 

Distriktsförbundens logotyp:

Landslagets logotyp:

 

 


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>