Förbundsmötet 2016

Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte

OBS! Sista dagen för att lämna in motioner till Förbundsmötet är 31 mars 2016.

Protokoll

Plats:     
BEST WESTERN PLUS Bromma

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum
:    
söndag 19 juni 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kallade, ombud med rösträtt:
SDF
(röstetal enligt röstlängd)
Föreningar som spelade SSL herrar och damer 2015/16 (röstetal enligt röstlängd)

Svenska Innebandyförbundets stadgar.
Svensk Innebandys verksamhetsplan 2016
Svensk Innebandys verksamhetsberättelse 2016

Mötesagenda

- Fullmakt
OBS! När fullmakten är inskickad ses det som att personen/personerna är anmälda till Förbundsmötet.


- Information
- Kallelse
- Mötesagenda
- Röstlängd
- Verksamhetsberättelse med årsredovisning 15/16
- Verksamhetsplan och budget 16/17

- Ändamålsbestämda medel
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hålltider:

12,00 SEI:s årsmöte

14,00 Förbundsmötet startar

Fika kommer att serveras mellan 11,00-12,00 och lunch ca 13,00.

Förbundsmötet startar tidigast kl. 14,00, oavsett om SEI:s årsmöte är färdigt tidigare. Skulle SEI:s årsmöte hålla på längre än till kl. 14,00 startar Förbundsmötet direkt efter årsmötets avslutande. 15 minuters paus innan Förbundsmötet startar.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Resebokningar

SIBF står för SDF:ets resa (en person, med billigaste färdsätt) till och från Stockholm samt boende mellan lördag-söndag vid behov.
Förutsättning är att bokning görs senast söndag 5 juni, gärna tidigare.
Resa för SDF-representant bokas genom Katrin Bellander, e-post katrin.bellander@innebandy.se
Förening
står själv för bokningar och betalning av resa/logi.
Vid resa med egen bil utgår milersättning på 18:50/milen mot inskickad reseräkning.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Handlingar inför FM:

- Samtliga handlingar (inte verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, dessa finns ovan)
- Kallelse
- Förslag till val till Förbundsstyrelsen

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Fullmakter:
OBS! Ta med er fullmakt i original till Förbundsmötet

Mall för fullmakt

Inkommen fullmakt den 15 maj från Södermanlands Innebandyförbund
Representeras av Marie Strömfalk och Jörgen Lidström

Inkommen fullmakt den 24 maj från Växjö IBK
Representeras av Åke Axelsson

Inkommen fullmakt den 27 maj från Dalarnas Innebandyförbund
Representeras av Per Månsson

Inkommen fullmakt den 30 maj från Täby FC
Representeras av Lars Estreen

Inkommen fullmakt den 31 maj från IBK Dalen
Representeras av Levi Bergström och Urban Karlsson

Inkommen fullmakt den 2 juni från IK Sirius IBK
Representeras av Anders Murman

Inkommen fullmakt den 2 juni från Värmlands Innebandyförbund
Representeras av Helena Bruzelius

Inkommen fullmakt den 1 juni från Malmö FBC
Representeras av Daniel Ring

Inkommen fullmakt den 1 juni från Endre IF
Representeras av Carin Sjöberg

Inkommen fullmakt den 2 juni från Jämtland/Härjedalens Innebandyförbund
Representeras av Marianne Norin

Inkommen fullmakt den 3 juni från FC Helsingborg
Representeras av Kristoffer Fält

Inkommen fullmakt den 3 juni från Västerbottens Innebandyförbund
Representeras av Niklas Ekblom

Inkommen fullmakt den 3 juni från Skånes Innebandyförbund
Representeras av Henrik Wetterlundh

Inkommen fullmakt den 3 juni från Upplands Innebandyförbund
Representeras av Dan Back

Inkommen fullmakt den 8 juni från Bohuslän Dals IBF
Representeras av Martin Gunnarsson

Inkommen fullmakt den 7 juni från Västmanlands Innebandyförbund
Representeras av Lars Svensson

Inkommen fullmakt den 8 juni från Hälsinglands Innebandyförbund
Representeras av Lars Ove Sand

Inkommen fullmakt den 10 juni från Gotlands Innebandyförbund
Representeras av Mats Persson

Inkommen fullmakt den 10 juni från Stockholms Innebandyförbund
Representeras av Magnus Malmgren

Inkommen fullmakt den 13 juni från Göteborgs Innebandyförbund
Representeras av Stephen Selindh

Inkommen fullmakt den 13 juni från Hallands Innebandyförbund
Representeras av Roy Silverby

Inkommen fullmakt den 14 juni från Norrbottens Innebandyförbund
Representeras av Conny Björnfot

Inkommen fullmakt den 14 juni från Pixbo Wallenstam IBK
Representeras av Kristina Landgren Carestam

Inkommen fullmakt den 16 juni från Gästrikland Innebandyförbund
Representeras av Michael Parment

Inkommen fullmakt den 17 juni från Smålands Innebandyförbund
Representeras av Roger Ödebrink

----------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Inkomna motioner:

Inga motioner inkomna.


Motion till förbundsmötet:
Förbundsmötet behandlar inte motioner gällande tävlingsverksamhet eller tävlingsfrågor då de frågorna enligt stadgarna ska behandlas på Tävlingskongressen.

För att förbundsmötet ska kunna behandla och fatta ett så bra beslut som möjligt på inkomna motioner till förbundsmötet så är det viktigt att ni förtydligar och beskriver så väl som möjligt vad motionen handlar om för att förbundsmötet ska ha ett så bra underlag som möjligt att fatta beslut om.

En motion ska sändas in med post undertecknad av ordförande i föreningen till Svenska Innebandyförbundet senast den 31 mars. Notera att den även ska skickas till ert distriktsförbund som ska yttra sig över motionen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Förslag från FS:

-
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Valberedningens arbete:
Nomineringar görs direkt till Valberedningen, stephen.selindh@innebandy.se

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Valberedningen (som ska väljas på Förbundsmötet):
SDF/föreningar som vill nominera personer till SIBF:s Valberedning kan mejla in förslag till kundtjanst@innebandy.se

Inkomna nomineringar:
Av Hallands Innebandyförbunds styrelse, 24 mars:
Stephen Selindh (ordförande)
Britt-Louise Eriksson
Håkan Silvén
Niclas Westen
Roy Silverby

Av IBK Dalen, 9 juni:
Britt-Louise Ericsson Umeå
Kristina Landgren Göteborg

Av Gotlands Innebandyförbund
Stephen Selindh (ordförande)
Britt-Louise Eriksson
Håkan Silvén
Niclas Westen
Roy Silverby 

Av Göteborgs Innebandyförbund
Stephen Selindh (ordförande)
Britt-Louise Eriksson
Håkan Silvén
Niclas Westen
Roy Silverby

Av Skånes Innebandyförbund
Kristina Landgren
Pernilla Nielsen


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>