Förbundsmötet 2014

Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte

OBS! Sista dagen för att lämna in motioner till Förbundsmötet är 31 mars 2014.

Protokoll

Plats:      
Solna, Förbundskansliet, lokal Tegen
Sundbybergsvägen 9, Solna

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum
:    
söndag 15 juni 2014

Efter Förbundsmötet kommer det att vara en presentation av "Svensk Innebandy Tillsammans".

SEI:s årsmöte äger rum den 15 juni 2014, efter SIBF:S förbundsmöte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kallade, ombud med rösträtt:
SDF
(röstetal enligt röstlängd)
Föreningar som spelade SSL herrar och damer 2013/14 (röstetal enligt röstlängd)

Svenska Innebandyförbundets stadgar.

- Fullmakt. Fyll i direkt på skärmen, skriv ut och skriv under.
Fullmakt ska/bör vara SIBF tillhanda senast 12 juni. Efter den 12 juni ansvarar SDF/förening för att korrekt ifylld fullmakt finns på plats innan Förbundsmötet startar.
OBS! När fullmakten är inskickad ses det som att personen/personerna är anmälda till Förbundsmötet.


- Information
- Kallelse
- Mötesagenda
- Röstlängd
- Verksamhetsberättelse med årsredovisning 13/14
- Verksamhetsplan och budget 14/15
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hålltider

Brunch serveras kl. 11.00-12.00

11.00-12.15 Fullmaktsregistrering

12.15 Förbundsmötet startar

ca 13,30 - 14,00 Svensk Innebandy Tillsammans

ca 14,00 SEI:s årsmöte

Fika kommer att serveras under eftermiddagen.

Observera att det är preliminära starttider på passet Svensk Innebandy tillsammans och SEI:s årsmöte.
Detta styrs av hur lång till Förbundsmötet tar.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Resebokningar:
SIBF står för SDF:ets resa (en person, med billigaste färdsätt) till och från Stockholm samt boende mellan lördag-söndag vid behov.
Förutsättning är att bokning görs senast måndag 26 maj 2014, gärna tidigare.

Resa för SDF-representant bokas genom Katrin Bellander, e-post katrin.bellander@innebandy.se.

Förening står själv för bokning och betalning av resa/logi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Handlingar inför FM: (läggs upp senast 22 maj)

- Samtliga handlingar (inte verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, dessa finns ovan)
Uppdaterad 2014-06-12 med komplett förslag från Valberedningen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Inkomna motioner:

- Inga motioner har kommit in.


Motion till förbundsmötet:
Förbundsmötet behandlar inte motioner gällande tävlingsverksamhet eller tävlingsfrågor då de frågorna enligt stadgarna ska behandlas på Tävlingskongressen.

För att förbundsmötet ska kunna behandla och fatta ett så bra beslut som möjligt på inkomna motioner till förbundsmötet så är det viktigt att ni förtydligar och beskriver så väl som möjligt vad motionen handlar om för att förbundsmötet ska ha ett så bra underlag som möjligt att fatta beslut om.

En motion ska sändas in med post undertecknad av ordförande i föreningen till Svenska Innebandyförbundet senast den 31 mars. Notera att den även ska skickas till ert distriktsförbund som ska yttra sig över motionen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Förslag från FS:

- Det finns inga förslag från FS.

Styrelsens förslag om hur ändamålsbestämda medel ska användas.
Denna fråga tas upp under pkt 7 Verksamhets- och förvaltningsberättelse.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Valberedningens arbete:
Nomineringar görs direkt till Valberedningen, stephen.selindh@innebandy.se

Information från Valberedningen_1403015

Valberedningens förslag, komplett förslag 2014-06-12.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Valberedningen (som ska väljas på Förbundsmötet):
SDF/föreningar som vill nominera personer till SIBF:s Valberedning kan mejla in förslag till magnus.fantenberg@innebandy.se.
Efterhand förslag kommer in läggs de upp på denna sida.

Inkomna förslag: (uppdaterad 2014-06-11)

Nominerade Nominerad av
 Stephen Selindh  Göteborg, Halland, Stockholm, IBK Dalen (som ordförande), Gotland
 Roy Silverby  Göteborg, Halland, Stockholm, Gotland
 Niclas Westén  Göteborg, Halland, Stockholm, Gotland
 Brittlouise Ericsson  Göteborg, Halland, Stockholm, Västerbotten, IBK Dalen, Gotland
 Håkan Silvén  Göteborg, Halland, Stockholm, Gotland
   
   
   
   


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmälda till förbundsmötet (2014-06-13, kl. 14:00)
Denna lista uppdateras när fullmakt skickats in till SIBF.
Står det JA efter namn/SDF/förening på listan nedan så behöver du inte ha fullmakt med dig.

Är ditt namn inte med på listan nedan måste du ta med dig en korrekt ifylld fullmakt!

Svensk Innebandy  
Tomas Engholm Förbundsstyrelsen
Martin Wolmhed Förbundsstyrelsen
Maria Åhgren Förbundsstyrelsen
Mikaela Mikaelsson Förbundsstyrelsen
Krister Azelius Förbundsstyrelsen
Anna Nirvin Förbundsstyrelsen
Jan Lundin Förbundsstyrelsen
Niclas Westén Valberedningen 
Håkan Silvén Valberedningen
Göran Harnesk Förbundskansliet, generalsekreterare
Christer Johansson Förbundskansliet, administrativ chef
Magnus Fantenberg Förbundskansliet, controller
Katrin Bellander Förbundskansliet
Erik Nilsson Förbundskansliet
Sebastian Nurmi Förbundskansliet
Ulrika Granholm Dahl Revisor, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers
SDF Namn Fullmakt
Blekinge  Christian Brorsson  JA
Bohuslän Dal  Martin Gunnarsson  JA
Dalarna  Per Månsson  JA
Gotland  Mats Persson  JA
Gästrikland    
Göteborg  Karin Persson  JA
Göteborg  Stephen Selindh  
Halland  Roy Silverby  JA
Hälsingland  Lars-Ove Sand  JA
Jämtland/Härjedalen  Urban Henrixon  JA
Norrbotten  Conny Björnfot  JA
Skåne  Jane Andersson  JA
Skåne  Niklas Svensander  
Småland  Roger Ödebrink  JA
Småland  Boel Carlsson  
Småland  Martin Edberg  
Stockholm  Catarina Hanell  JA
Stockholm  Mathias Lindqvist  
Södermanland  Jan Berg  JA
Uppland    
Värmland  Thomas Gustafsson  JA
Värmland  Pär Forsberg  
Västerbotten  Levi Bergström  JA
Västergötland    
Västernorrland  Björn Arkad  JA
Västmanland  Lars Svensson  JA
Västmanland  Stefan Karlsson  
Örebro län  Per Jansson  JA
Östergötland  Jan Ögren Fjellestad  JA
.    
     
Förening Namn Fullmakt
Djurgårdens IF IBF Christer Bjellert JA
Djurgårdens IF IBF Stefan Johansson  
Endre IF Harald Hoffman JA
FC Helsingborg Kristoffer Fält JA
IBK Dalen Urban Karlsson JA
Jönköpings IK Lars Birging JA
Jönköpings IK Tobias Lindgren  
Linköping IBK Helena Lanver JA
Mullsjö AIS Joakim Davidsson JA
Mullsö AIS Harald Carlsson  
Pixbo Wallenstam IBK Kalevi Pessi JA
Pixbo Wallenstam IBK Kristina Landgren Carestam  
Rönnby Västerås IBK Hannu Högberg JA
Warbergs IC Urban Johnsson JA
Växjö IBK Åke Axelsson JA
.    

 

 


Kontaktperson: Magnus Fantenberg

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>