Förbundsmötet 2013

Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte

Protokoll

Plats:      
Solna, Förbundskansliet, lokal Tegen
Sundbybergsvägen 9, Solna

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum
:    
söndag 16 juni 2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kallade, ombud med rösträtt:
SDF
(röstetal enligt röstlängd)
Föreningar som spelade SSL och Elitserien 2012/13 (röstetal enligt röstlängd)

Svenska Innebandyförbundets stadgar.

- Fullmakt. Fyll i direkt på skärmen, skriv ut och skriv under.
Fullmakt ska/bör vara SIBF tillhanda senast 13 juni. Efter den 13 juni ansvarar SDF/förening för att korrekt ifylld fullmakt finns på plats innan Förbundsmötet startar.
OBS! När fullmakten är inskickad ses det som att personen/personerna är anmälda till Förbundsmötet.


- Information 22 mars
- Kallelse
- Mötesagenda
- Röstlängd
- Verksamhetsberättelse med årsredovisning 12/13 (4 MB)
- Verksamhetsplan och budget 13/14 (0,5 MB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hålltider

10,00 - 11,00 Svensk Innebandy Tillsammans (Endast SDF-representanter)
Presentation av "Mer till fler med gemensam kraft"

Brunch serveras kl. 11.00-12.00

11.00-12.15 Fullmaktsregistrering

12.15 Förbundsmötet startar

Förbundsmötet bör inte hålla på längre än till kl. 16,00.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Resebokningar:
SIBF står för SDF:ets resa (en person, med billigaste färdsätt) till och från Stockholm samt boende mellan lördag-söndag vid behov.
Förutsättning är att bokning görs senast måndag 27 maj 2013, gärna tidigare.

Resa för SDF-representant bokas genom Katrin Bellander, e-post katrin.bellander@innebandy.se.

Förening står själv för bokning och betalning av resa/logi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Handlingar inför FM:

- Samtliga handlingar (inte verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, dessa finns ovan)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Inkomna motioner:

- Inga motioner har kommit in

Motion till förbundsmötet:
Förbundsmötet behandlar inte motioner gällande tävlingsverksamhet eller tävlingsfrågor då de frågorna enligt stadgarna ska behandlas på Tävlingskongressen.

För att förbundsmötet ska kunna behandla och fatta ett så bra beslut som möjligt på inkomna motioner till förbundsmötet så är det viktigt att ni förtydligar och beskriver så väl som möjligt vad motionen handlar om för att förbundsmötet ska ha ett så bra underlag som möjligt att fatta beslut om.

En motion ska sändas in med post undertecknad av ordförande i föreningen till Svenska Innebandyförbundet senast den 31 mars. Notera att den även ska skickas till ert distriktsförbund som ska yttra sig över motionen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Förslag från FS:

- FS förslag till stadgeändringar (4 st)
- FS förslag "Mer till fler med gemensam kraft"

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Valberedningens arbete:
Nomineringar görs direkt till Valberedningen, stephen.selindh@innebandy.se

Valberedningens förslag

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Valberedningen (som ska väljas på Förbundsmötet):
SDF/föreningar som vill nominera personer till SIBF:s Valberedning kan mejla in förslag till magnus.fantenberg@innebandy.se.
Efterhand förslag kommer in läggs de upp på denna sida.

Förslag inkomna 2013-05-28:

Nominerade Nominerad av
Britt-Louise Ericsson Gotlands IBF, Värmlands IBF, Stockholms IBF
Arne Nordesjö Upplands IBF
Stephen Selindh Göteborgs IBF, Stockholms IBF, Värmlands IBF
Håkan Silvén Gotlands IBF, Värmlands iBF, Stockholms IBF
Roy Silverby Gotlands IBF, Värmlands iBF, Stockholms IBF, Hallands IBF
Niclas Westén Värmlands IBF, Stockholms IBF
  .
  Göteborgs IBF och Stockholms IBF har nominerat Stephen Selindh som ordförande.
  Gotlands IBF har nominerat Roy Silverby som ordförande.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmälda till förbundsmötet (2013-06-14, kl. 16:30)
Denna lista uppdateras när fullmakt skickats in till SIBF.
Står det JA efter namn/SDF/förening på listan nedan så behöver du inte ha fullmakt med dig.

SDF Namn Fullmakt
Blekinge Peter Stridmark JA
Bohuslän Dal Martin Gunnarsson JA
Dalarna Per Månsson JA
Gotland Mats Persson JA
Gästrikland Tommy Hellstrand JA
Göteborg Ulf Widell JA
Halland Magnus Niklasson JA
Hälsingland Lars-Ove Sand JA
Jämtland/Härjedalen Marlene Nilsson JA
Norrbotten Conny Björnfot JA
Skåne Jane Andersson JA
Skåne Niklas Svensander  
Småland Roger Ödebrink JA
Småland Martin Edberg  
Stockholm Magnus Dalsvall JA
Stockholm Katarina Bäcksin Nordström  
Södermanland Therese Jonsson JA
Uppland Bengt Hellström JA
Uppland Lars-Olov Lindgren  
Värmland Jan Sundberg JA
Värmland Kenneth Ädelby  
Västerbotten Levi Bergström JA
Västergötland    
Västernorrland Henrik Vermcrantz JA
Västmanland Lars Svensson (ombud) JA
Västmanland Stefan Karlsson  
Örebro län Per Jansson JA
Östergötland Håkan Silvén JA
.    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Förening Namn Fullmakt
AIK IBF Olov Lindqvist JA
AIK IBF Lasse Granqvist  
Endre IF Harald Hoffman JA
FC Helsingborg Krister Azelius JA
Karlstad IBF Jan Sundberg JA
Mullsjö AIS Joakim Davidsson JA
Pixbo Wallenstam IBK Rickard Hällström JA
Tyresö Trollbäcken IBK Carl Sellebråten JA
Tyresö Trollbäcken IBK Håkan Taxén  

 


Kontaktperson: Magnus Fantenberg

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>