Förbundsmötet 2012

Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte

Protokoll


Plats:      
Solna, Förbundskansliet, lokal Tegen
Sundbybergsvägen 9, Solna

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum
:    
söndag 17 juni 2012

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kallade, ombud med rösträtt:
SDF
(röstetal enligt röstlängd)
Föreningar som spelade SSL och Elitserien 2011/12 (röstetal enligt röstlängd)
- Kallelse
- Röstlängd
- Verksamhetsberättelse med årsredovisning 11/12
- Verksamhetsinriktning, verksamhetsplan och budget 12/13
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hålltider

Brunch serveras kl. 11.00-12.00

11.00-12.15 Fullmaktsregistrering

12.15 Förbundsmötet startar

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Resebokningar:
SIBF står för SDF:ets resa (en person, med billigaste färdsätt) till och från Stockholm samt boende mellan lördag-söndag vid behov.
Förutsättning är att bokning görs senast måndag 14 maj 2012, gärna tidigare.

Resa för SDF-representant bokas genom Katrin Bellander, e-post katrin.bellander@innebandy.se.

Förening står själv för bokning och betalning av resa/logi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Handlingar inför FM:

Fullmakt. Fyll i direkt på skärmen, skriv ut och skriv under.
  Fullmakt ska/bör vara SIBF tillhanda senast 14 juni. Efter den 14 juni ansvarar SDF/förening för att korrekt ifylld fullmakt finns på plats innan Förbundsmötet startar.
OBS! När fullmakten är inskickad ses det som att personen/personerna är anmälda till Förbundsmötet.


- Samtliga handlingar (inte verksamhetsberättelse)----------------------------------------------------------------------------------------------------

Motioner:
Inga motioner har kommit in

Motion till förbundsmötet:
Förbundsmötet behandlar inte motioner gällande tävlingsverksamhet eller tävlingsfrågor då de frågorna enligt stadgarna ska behandlas på Tävlingskongressen.

För att förbundsmötet ska kunna behandla och fatta ett så bra beslut som möjligt på inkomna motioner till förbundsmötet så är det viktigt att ni förtydligar och beskriver så väl som möjligt vad motionen handlar om för att förbundsmötet ska ha ett så bra underlag som möjligt att fatta beslut om.

En motion ska sändas in med post undertecknad av ordförande i föreningen till Svenska Innebandyförbundet senast den 31 mars. Notera att den även ska skickas till ert distriktsförbund som ska yttra sig över motionen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Förslag från FS:

Stadgeändring, 9 kap, 1 §, 3 stycke

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Valberedningens arbete:
Nomineringar görs direkt till Valberedningen, stephen.selindh@innebandy.se

Valberedningens förslag (uppdaterad 12-05-29 med information om övriga nomineringar)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Valberedningen (som ska väljas på Förbundsmötet):

Förslag från SDF (uppdaterad 2012-06-03)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmälda till förbundsmötet (2012-06-15, kl. 14:00)
Denna lista uppdateras när fullmakt skickats in till SIBF.
Står det JA efter namn/SDF/förening på listan nedan så behöver du inte ha fullmakt med dig.

SDF Namn Fullmakt
Blekinge Peter Stridmark JA
Bohuslän Dal Martin Gunnarsson JA
Dalarna Marcus Grimborg JA
Gotland Mats Persson JA
Gästrikland Tore Åberg JA
Göteborg Karin Persson JA
Göteborg Stephen Selindh  
Halland Roy Silverby JA
Hälsingland Lars Ove Sand JA
Jämtland/Härjedalen Urban Henrixon JA
Norrbotten Conny Björnfot JA
Skåne Jane Andersson JA
Skåne Niklas Svensander  
Småland Roger Ödebrink JA
Småland Martin Edberg  
Stockholm Katarina Bäcksin Nordström JA
Södermanland No name NEJ
Uppland Bengt hellström JA
Uppland Lars-Olov Lundgren  
Värmland Birgitta Arvidsson JA
Värmland Jan Sundberg  
Västerbotten No name NEJ
Västergötland Dennis Jelse JA
Västergötland Håkan Karlsson  
Västernorrland Jan-Arne Bäckström JA
Västmanland Lars Svensson JA
Västmanland Stefan Karlsson  
Örebro län Per Jansson JA
Örebro lä Christina Larsson  
Östergötland Anna Nirvin JA
Östergötland Håkan Silvén  
.    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Förening Namn Fullmakt
AIK IBF Olov Lindquist JA
Djurgårdens IF IBF Roland Pettersson JA
Endre IF Harald Hoffman JA
IBK Dalen Levi Bergström JA
Jönköpings IK Lars Birging JA
Karlstad IBF Tore Olsson JA
Linköping IBK Christer Kindvall JA
Mullsjö AIS Joakim Davidsson JA
Pixbo Wallenstam IBK Karin Persson JA
Sala Silverstaden IBK Patrik Johansson JA
Täby IS IBK Urban Sporrong JA
Täby IS IBK Daniel Holm  

 


Kontaktperson: Magnus Fantenberg

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>