Laglicens

Laglicenser 14/15

I slutet på november skickas en faktura ut till alla föreningar som har lag anmälda till seriespel. Laglicensen (b-licensen) gäller spelare som är 15 år och yngre och kostar 1.600 SEK per anmält lag.

Notera att samtliga spelare ska registreras i iBIS. För att kunna licensieria spelare krävs tillgång till spelarens fullständiga personnummer.

Laglicensuppgifterna är baserade på uppgifter från ert distrikt. Om antalet laglicenser inte stämmer med era uppgifter så kontakta i första hand ert distrikt.

I andra hand kontakta Åsa Wigforss på adress: asa.wigforss@innebandy.se


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>