Domares ersättning

Fr o m säsongen 2013/14 betalar Svenska Innebandyförbundet all ersättning till domarna som dömer i förbundsserierna. Det innebär SSL herr och dam, Allsvenskan samt Division 1 herrar och damer.

Nedan finns mer information och svar på vanliga frågor (FAQ).

Information 130909.
Information 131111.

Vecka 46 (11-15 november)
Första faktureringen till föreningarna sker. Vid detta tillfälle faktureras en tredjedel av domararvodena samt 100 SEK i serviceavgift.

Vanliga frågor (FAQ)

Fakturorna som skickas ut - vad avser dem?
Vid de två första faktureringstillfällena faktureras en tredjedel av de totala domarkostnaderna för hela säsongen. Vid det tredje tillfället faktuerars den sista tredjedelen + kostnader för restidsersättning för hela säsongen.

Hur får föreningen information om personnummer, adress mm
I samband med årsskifte (dec/jan) får föreningen en lista på vilka domare som har dömt vilka matcher samt information om  personnummer och adress. Motsavarnde lsita skickas ut efter säsongens slut.

Ska domarna skriva och lämna kvitto efter matchen?
Nej.
Föreningen får en sammanställning över vilka som dömt matcherna två gånger om året. En gång vid årsskiftet (senast 15 januari) och en gång efter säsongen.

Ska föreningen betala in skatt för domarna?
Nej,  föreningen ska endast betala fakturorna från Svenska Innebandyförbundet.

Ska föreningen betala arbetsgivaravgifter?
Normalt är svaret nej. Det är endast när en domare kommer upp i ett halvt basbelopp (2013: 22 250 SEK) i ersättning för ett kalenderår.

Ska föreningen skicka kontrolluppgifter.
Ja. Det är föreningen som är arbetsgivare. Föreningen får ett underlag senast den 15 januari. Därefter ska föreningen skicka kontrolluppgifter till Skatteverket och till domarna. 

Kontakta Skatteverket

Skatteverket har särskilda handläggare för idrottsföreningar. Du hittar dessa här.


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>