Årsavgift

Årsavgiften 2014
Årsavgiften ska betalas senast den 30 september 2014.

Samtliga innebandyföreningar ska betala en medlemsavgift (årsavgift) till Svenska Innebandyförbundet, årsavgiften är fastställd av Förbundsmötet och är 1 000 kr.

Medlemskapet ger föreningen möjlighet att delta i den verksamhet som finns inom svensk innebandy samt möjlighet att söka både kommunala och statliga bidrag t.ex. lok-stöd.

Betald årsavgift gör också att föreningen omfattas av RF:s grundförsäkring.

Årsavgiften gäller per kalenderår vilket innebär att denna betalning avser avgiften för 2014.Foto: perwiklund.se.


Betalning
Föreningen får en faktura skickad till den adress som finns i iBIS (september 2014).

Betalningen, på 1 000 kr, görs till Svenska Innebandyförbundets bankgiro 990-0580 eller plusgiro 23 67 14-2. Ange ”2014-Ert föreningsnummer” som referens.

Betalningen ska vara Svenska Innebandyförbundet tillhanda senast den 30 september 2014.

Vid utebliven betalning kan föreningen bli föremål för uteslutning.


Kontaktperson: Åsa Wigforss

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>