Kontakt

På Svenska Innebandyförbundet arbetar tre personer med ansvar för domarfrågor. Det är dessa tre personer som har det övergripande beslutsansvaret samt det organisatoriska ansvaret och de tillsätter även verksamhetsansvariga och andra nyckelroller i verksamheten.

Martin Zettervall
Domarkonsulent, arbetar från förbundskansliet i Solna
Telefon: 08-514 274 13 (08:00 - 17:00)
E-post: martin.zettervall@innebandy.se 

Mattias Linell
Domarkoordinator 50%, arbetar från Malmö.
Telefon: 070-279 95 11
E-post: mattias.linell@innebandy.se

Telefonnummer till domarjouren: 08-514 274 20
Skall endast användas vid akuta återbud.

Övriga återbud skall mailas till: aterbud@innebandy.se (OBS: Inga telefonsamtal, bara mail!).

 

VERKSAMHETSANSVARIGA: 

Andreas Holm, Jönköping 
Verksamhetsansvarig utbildning, arbetar ideellt.
Telefon: 0706-31 10 77
E-post: andreas.holm@innebandy.se


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>