Vision

Svenska Innebandyförbundet strävar efter en mångfald och kvalitetsmässigt hög verksamhetsinriktning. För domarverksamheten innebär detta att SIBF skall jobba mot att bli Sveriges bästa Idrottsförbund där vi skall utveckla domarverksamheten mot att bli både en elitinriktad samt en för breddidrotten sund verksamhet. Domarverksamheten skall jobba för att verkställa SIBF:s mål om jämställdhet, att bli en öppen organisation där alla kan delta. Elitinriktningen skall även jobba för att Sverige skall bibehålla sin ledande internationella roll och därmed ta ansvar för att internationella domare arbetar för att utveckla domarverksamheten globalt.


Kontaktperson: Johan Olsson
Författare: Daniel Karlsson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>