Organisationsstruktur

Svenska Innebandyförbundets orgsniationsstruktur gällande domarverksamheten:


Nedan visas ett 'flödesschema' för organisationens beslutsordning:

SIBF centralkansli

Göran Harnesk – Generalsekreterare
Christer Johansson – Administrativ Chef
---------------------------------------------------
SIBF:s domaransvariga
(Magnus Fantenberg & Jonas Ahlehjelm)

-----------------------

Verksamhetsansvariga

 

-----------------------
Domarna

 

Verksamheten
-------------------------------------------------------------------

SIBF:s två domarkonsulenter är följande:

 Magnus Fantenberg
Heltidsanställd på förbundskansliet i Solna med det administrativa och organisatoriska ansvaret för SIBF:s domarverksamhet. Magnus ansvarar också för SIBF:s domarutbildningsmatrix och är således kontaktperson vid frågor om utbildningar inom domarområdet.

Andra verksamhetsområden som Magnus ansvarar för är:

- Internationella domarfrågor
- Regler & tolkningar
- Regelmodulen
- Testverksamhet
- Tillsättningsfrågor
- Återbudshantering
- Övrigt

Jonas Ahlehjelm
Halvtidsanställd med säte på Västerbottens IBF:s kontor i Umeå. Jonas har det sportsliga ansvaret där matchning och coachning är den centrala delen i ansvarsområdet.

Andra verksamhetsområden som Jonas ansvarar för är:

- Tillsättning
- Återbudshantering
- Observationer
- Klassificeringar
- Mittsäsongsträffar
- Domarcoacher

Till sin hjälp i verksamheten har konsulenterna ett antal olika verksamhetsansvariga. Detta är ideella ledare med tydliga uppdrag och nedan listar vi de olika uppdragen och dess verksamhetsledare kortfattat. Mer om de mest väsentliga uppdragen finner man om man klickar på något av valen i menyraden längst upp.

Observationsansvarig -- Mats Öster
Denna verksamhet ansvarar för att organisera domarobservationer, klassificeringar av domare samt rankingar. En annan viktig detalj som Mats Öster arbetar med är motsvarande frågor internationellt där Mats är SIBF:s utsedda representant vid bevakande av domarpolitiska frågor i det Internationella Innebandyförbundet.
Läs mer om observations-, klassificerings- rankingarbetet här.
Läs mer om det internationella domararbetet här.

Utbildningsansvariga -- Andreas Holm & Tony Holmer
Domarmatrixen är ett resultat av ett internationellt samarbete där ett av syftena är att få en mer likartad domarutbildning - inte bara internationellt - utan även nationellt i Sverige. Andreas Holm & Tony Holmer fungerar som SIBF:s nationalinstruktörer med ansvar att organisera, planera och genomföra utbildningar samt att bevaka så adekvat utbildningsmaterial finns tillgängligt.
Läs mer om SIBF:s domarutbildningsverksamhet här.

Testledare -- Jörgen Grundström
Testledarens roll är att genomföra och säkerställa att förbundsdomarna uppfyller de fysiska och teoretiska grundkrav som krävs för att få döma på förbundsnivå. Detta gäller även alla eventuella internationella test som måste genomgås av domare som skall nomineras till internationella uppdrag.

Regler & Tolkningar -- Johan Råsbrink
Har ansvar för att tydliggöra och förklara nya regler, olika tolkningsförfaranden vid behov.
Läs mer om regler och tolkningar här.

Detta är i övergripande de vikigaste verksamhetsområdena och de ansvariga personerna. Givetvis finns fler ideellt arbetande personer involverade i verksamheten. Det kan bl.a. gälla SSL-coacher, regioncoacher, utbildare, observatörer m.m. Dessa personer är listade i de olika menyfälten enligt ovan, men saknar ni uppgifter om någon detalj är det i första hand Jonas Ahlehjelm och/eller Johan Olsson ni skall kontakta.

Nedan finner ni kontaktuppgifter på de personer som är engagerade i SIBF:s domarverksamhet.
Klicka här för att komma till kontaktlistan.


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>