Mål

Svenska Innebandyförbundets domarverksamhet kan sägas ha två olika mål:

- Kortsiktigt
- Långsiktigt

Det kortsiktiga målet är att tillse att alla av SIBF administrerade tävlingar har kvalificerade domare tillsatta. Därutöver skall SIBF se till att adekvat utbildning och utbildningsmaterial tillhandahålles till sina utbildare, utbildningar, SDF och mer. Domarverksamheten skall också säkerställa att verksamheten hela tiden har en kontinuerlig kontakt och dialog med SIBF:s distrikt.

Det långsiktiga målet är att säkerställa en hållbar utveckling och både kvantitativt och kvalitativt se till att domarverksamheten följer SIBF:s verksamhetsplan med dess mål och visioner.


Kontaktperson: Johan Olsson
Författare: Daniel Karlsson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>