Domarträff SDF-SIBF

Välkommen till Domarträff SDF-SIBF
Träffen vänder sig till personer som arbetar med domarfrågor i SDF:et och på SIBF.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentation:

 


Anteckningar från träffen som var 2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Plats:      
Scandic Plaza, Umeå

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum
:    
7 januari kl. 10,00 - 15,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Innehåll:

Agendan i stort:

-          Omarbetning av domarutbildning och domarmaterial

-          Förberedelse inför KLU

-          Rekrytera och behålla

-          Domarkläder

-          SDF egna frågor

Program:

10:00 - 10:10 Välkomna

10:10 - 12:00 Domarutbildning, Material och KLU 

12:00 - 12:30  Lunch

12:30 - 13:00 Domarkläder 

13:00 - 14:00 Rekrytera/Behålla 

 14:00 - 15:00 SF-samverkan och SDF-frågor 

 

Anmälda frågor från SDF:en och SIBF:

  • Domarreglemente 2018/19=>; arvode, restid m.m.
  • IBIS samt support av domratillsättning
  • SIU anpassa domarutbildningen
  • Utbytesmatcher över distrikten i H2/D1


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmälan, resor och boende
Anmälan ska göras senast 15 december 2016.

Anmälan sker till Martin.Eriksson@innebandy.se
Namn, SDF, E-post, Telefonnummer, Inspel till träffen. (Ämne som ni vill diskutera) 

 

Resa och boende bokas och bekostas av deltagarna själva.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmälda deltagare! 

Johan Krispinsson, Norrbotten
Conny Björnfot, Norrbotten
Mikael Jaldeby, Norrbotten

Benny Grönblad, Gästrikland

Stedan Nygren, Östergötland
Råsbrink, Östergötland

Magnus Pettersson, Gotland

Daniel Kölborn, Stockholm

Magnus Andersson, Hälsingland

Tomas Lindberg, Västernorrland

Tommy Nordin, Örebro 

Johan Carlsson, Värmland

Urban Henrixon, Jämtland

Cilla Andersson, Halland

Kim Karlsson, Dalarna

Lena Kilhblom, Västergötland


SIBF  
Magnus Fantenberg  
Jonas Ahlehjelm  
Martin Eriksson  
Andreas Holm  

Författare: Magnus Fantenberg

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>