Ekonomi

Som förbunddomare får du olika typer av ersättning utbetald av Svenska Innebandyförbundet. 

Ekonomiportalen
För att få din ersättning utbetald krävs att du fyller i en reseräkning på ekonomiportalen.

Adressen till sidan är: https://innebandy.hogiacloud.se/Businessmanager

Hogia som levererar systemet fungerar bäst tillsammans med Firefox och Chrome.

På förstasidan i portalen hittar du aktuella nyheter samt relevanta dokument.


Vi använder två varianter för att betala ut er ersättning. Det beror på att vi måste särredovisa arvoden där respektive förening är arbetsgivare (t. ex. arvodet för en match i SSL; Allsveskan eller divsision 1). Reseersättning och restidsersättning över 12 h står Svenska Innebandyförbundet för.

Utbetalning av arvode
SIBF har tagit över administrationen kring utbetalning av arvode samt restid för den dömda matchen. Det är fortfarande föreningen som är arbetsgivare men själva utbetalningen görs av företaget "Matcharvode".

Manual för reseräkning "Matcharvode"

Utbetalning av reseersättning och andra ersättningar
Reseersättning samt restid över 12 h betalas av Svenska Innebandyförbundet. Kvitton måste skickas till förbundet i original. Häfta kvittona på reseräkningen eller på ett vitt papper och skriv ditt namn på.

Manual för reseräkning "SIBF"

All registrering i Ekonomiportalen ska ske så snart efter spelad match som möjligt.
Fr.o.m. säsongen 2015/16 kommer vi att bli hårdare med sena registreringar och vi vill inte att du ska stå utan ersättning.
Registreringar senare än två månader efter spelad match kommer inte betalas ut.


Resultatenheter
När du fyller i en reseräkning, arvode eller utlägg så är det viktigt att du anger en resultatenhet.

Dessa resultatenheter gäller:

311  SSL herrar
312  SSL damer
313  Allsvenskan herrar
314  Division 1 herrar
315  Allsvenskan damer
316  Kvalspel och slutspel

* Delad domarresa används bara för utlägg och restidsersättning när du t.ex. dömer en D1 och en H1 samma dag.

317  Domarcoach grundserien
319  Domarcoach kvalspel och slutspel


Ny på Ekonomiportalen
Har du inte inloggning till ekonomiportalen så fyller du i ett formulär med dina uppgifter om adress, personnummer, bankuppgifter m.m. Därefter får du ett mejl med inloggningsuppgifter.

Länk till formuläret: https://response.questback.com/idrott/utbetalningar/

Du använder samma formulär om du ska ändra dina uppgifter.

 


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>