Antidoping


Svenska Innebandyförbundets antidopingpolicy (PDF-fil).


Vistelserapportering lag
Den reviderade Världsantidopingkoden (World Anti-Doping Code), som började gälla 1 januari 2015, och det Internationella Innebandyförbundets (IFF) dopingregler har blivit modifierade så att dessa följder den nya WADA-koden.
Med anledning av detta har IFF upprättat en Testing Pool av spelare. Den är baserad på spelare i de klubbar som har spelare i herrlandslagen i Sverige, Finland och Schweiz.

Detta innebär att spelarna i samtliga lag i herrarnas SSL ska finnas tillgängliga för dopingkontroll en timme per vecka i samband med träning.
Denna träning, tid och plats, ska av föreningen, rapporteras till Svenska Innebandyförbundets (SIBF) anti-dopingansvarige.
Om en träning ställs in, byter plats eller tid, ska detta rapporteras till SIBF. Detta måste göras senast 12.00 dagen innan.

Detta gäller från och med 10 februari 2018 - säsongens slut samt startar igen 15 september och gäller då till den 31 december.

Om ovanstående rapportering inte fungerar tillfredsställande, kan IFF inkludera landslagsspelarna i respektive förening i Testing Poolen, vilket skulle innebära att spelarna själva ska rapportera sina träningar och matcher till IFF, och finnas tillgängliga för tester en timme per dag året om.
Det är ett gemensamt ansvar för SIBF och respektive förening att rapportera till IFF. Om SIBF inte kan lämna dessa uppgifter till IFF kan detta rendera i en straffavgift om 1000 Schweizerfranc. Med anledning av detta kommer seriekraven för SSL för kommande säsong, 2018/19, reglera förfarandet att avgiftsbelägga föreningar som inte skickar in dessa uppgifter.

Under 2019 gäller ovanstående damlagen.

Dispenser
Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott. Dispensreglerna är inom svensk idrott anpassade till kraven i World Anti-Doping Code.

Regler och information kring dispenser

 
Vaccinera klubben
Har du funderat på om det finns risk för att någon i din idrottsförening skulle kunna dopa sig? Skulle det kunna ske av misstag? Hur skulle ni göra då? Har ni någon antidopingpolicy att ta hjälp av?

Om inte, kan det vara en bra idé att vaccinera er klubb mot doping. Det tar bara några timmar.

Mer information om Vaccinera klubben


Mer info:

Vilka läkemedel innehåller dopingklassade substanser?

Kosttillskott – behövs de verkligen och vilka risker är förknippade med intag av dem?

Dopinglistan på engelska och svenska

Riksidrottsförbundets antidopingsidor innehåller mycket information
Dopinglistor, dispensregler, regler och föreskrifter samt mycket annan nyttig information.

World Anti-Doping Agency
Information om WADA som leder det internationella antidopingarbetet.

 
Det går också att kontakta Jan Lindberg, telefon 08-514 274 18 eller e-post jan.lindberg@innebandy.se i samtliga ovanstående frågor.
 <div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>