2015-12-21 06:30

Tjejsatsningar fokus i #forALLballSvensk Innebandys satsning #forALLball fortsätter nu med att ta upp flera inspirerande initiativ när det gäller tjejsatsningar.

Svensk Innebandy ger dam- och herrlandslag samma förutsättningar när det gäller ersättningar och dagar. Men i verksamhetsplanen för 2015/16 är det också tydligt att innebandyn ska arbeta hårt med jämställdhetsfrågan och dessutom har som mål att öka antalet spelande tjejer. 

Det kan både vara att få tjejerna att överhuvudtaget börja spela men också att få dem att fortsätta. Ett led i att nå det målet är att ta fram en strategi för hur det arbetet ska genomföras.

- Det här är en central fråga för oss som vi nu ska arbeta allt mer intensivt med. Men vi ser redan att det börjar att hända saker. Vi ska se över de strukturer som finns i föreningarna, gå igenom utbildningar och dessutom arbeta för att få fler kvinnor på ledande positioner, säger Göran Harnesk, generalsekreterare för Svensk Innebandy.

Under de senaste veckorna har utvecklingskonsulent Hanna Sandberg, som är den som skriver om utvecklingsarbetet i den här bloggen, haft flera träffar för att tydliggöra arbetet kring tjejsatsningar. Bland annat har hon arrangerat ett strategimöte med fem kvinnor för innebandyrörelsen för att ta fram ett grundmaterial till en strategi.

- Vi diskuterade hur det ser ut idag och av vilka anledningar. Dessutom pratade vi om hur vi vill att det ska se ut och vilka steg vi behöver ta för att nå målet med fler aktiva tjejer, säger Hanna Sandberg.Svensk Innebandy har även gjort besök hos ett par föreningar i landet som kommit en bit på vägen.

- Det är viktigt att vi ser till helheten när det gäller tjejsatsningar och att arbetet grundar sig i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU). Det ska inte bara satsas i ett enskilt lag utan föreningarna behöver ta ett helhetsgrepp. Sedan är det jätteviktigt att spelarna involveras i arbetet. Vi måste prata med tjejerna som berörs, säger Hanna Sandberg.

Har du ett bra exempel på tjejsatsning i din förening? Maila forallball@innebandy.se

 


Författare: Johanna Gratjova

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>