2014-07-03 09:10

Validera Idrottstränare 1 & 2 i Växjö i december 2014

Genom Svenska Innebandyförbundets samarbete med Linnéuniversitetet och Malmö Högskola har du som tränare nu chansen att validera dig kurserna Idrottstränare 1 & 2. Idrottstränare 1 motsvarar 15 högskolepoäng och idrottstränare 2 - 30 HP.

Validering innebär kortfattat att du bevisar din kunskap inom kursernas område genom att klara ett antal examinationsuppgifter samt medverkar på ett seminarium med opponering i december.

Är du intresserad av detta anmäler du dig senast den 1 september.

Det finns endast ett begränsat antal platser.

Mer information om valideringen och hur du anmäler dig finner du i bifogat dokument.

Observera att du behöver ha högskolebehörighet för att få högskolepoäng.


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>