2014-06-10 09:15

Utbildningssubventioner från Idrottslyftet 2014-2015

I takt med att Svensk Innebandys utbildningar blir fler för varje år ökar också kostnaderna. För att även i framtiden kunna erbjuda föreningarna subvention har Svensk Innebandy sett över den utbildningssubvention som föreningarna har förmån att ta del av.

Antalet deltagare som genomgår Svensk Innebandys utbildningar blir fler för varje år. I och med att utbildningarna subventioneras kraftigt, ökar därmed även den kostnad som fördelas från Idrottslyftspotten. Idrottslyftet är medel som staten bidrar med till svensk idrott. Vi vet inte hur länge vi kommer få dessa medel och kan då heller inte bygga upp vår utbildningsverksamhet på något som till största del finansieras av bidrag. För att vi fortsatt ska kunna erbjuda föreningarna subvention utifrån ett långsiktigt perspektiv, har vi därför behövt se över den utbildningssubvention som föreningarna har förmån att ta del av.

Utifrån de lokala kostnader som kan förekomma är det idag upp till varje SDF att sätta ett rimligt pris på sina utbildningar. I dagsläget ges föreningarna bidrag motsvarande 90 % för GU och 80 % för resterande fördjupningsutbildningar. Detta har medfört att kostnaden, och därmed även subventionen, för utbildningarna har varierat mycket beroende på i vilket distrikt utbildningen har genomförts.

Från och med 1/8 2014 kommer nya utbildningssubventioner att gälla.
De nya subventionerna är beräknade på de utbildningskostnader som distrikten har rapporterat in under 2013 och 2014, där vi utifrån den genomsnittliga kostnaden räknar på en subvention motsvarande 70 %. För vissa föreningar kommer detta innebära ett ökat glapp mellan utbildningskostnad och subvention, medan det för andra inte kommer att innebära någon skillnad. Nya subventionen är beräknad utifrån halv- eller heldag, vilket innebär 4 x 45 h eller 8 x 45 h. Utbildningens längd avgör storleken på subventionen.

I flera av våra distrikt förekommer idag ”köpa-loss-utbildningar”, där distrikten fakturerar föreningarna en fast summa som baseras på antalet deltagare. I dessa fall baseras inte subventionen på antalet deltagare som ovan, utan där ges en fast subvention på 70 % av fakturerad utbildningskostnad.

För att underlätta i administrationen kring Idrottslyftet kommer vi från 1/8 även införa en ändring gällande sista ansökningsdag för utbildningssubvention. I dagsläget har de sista ansöknings-datumen varit 31/1 och 31/8. Från 1/8 gäller nu istället en deadline på 60 dagar från det att utbildningen genomfördes. Ansökningar som inkommer senare än 60 dagar efter genomfört utbildningstillfälle kommer inte att subventioneras, utan där får föreningen stå för hela utbildningskostnaden.

För att underlätta handläggningen vid ansökningarna ska alltid också fakturaunderlag bifogas. På fakturaunderlagen ska tydligt framgå vilka deltagare som utbildningen gäller. Distrikten ansvarar för att föreningarna erhåller detta i god tid innan ansökningsgränsen på 60 dagar.

Emil Risberg, Utvecklingschef
Jennifer Mayer, Utvecklingskonsulent

------------------------------------------------------------

Nedan finner ni de subventioner som gäller för tränarutbildningarna från och med 1/8 2014.

Subventioner

Halvdagsutbildning – 700 kr/deltagare
- Grundutbildning (GU)
- Röd Människan 2
- Röd Atleten 2
- Röd Innebandyspelaren 2
- Föreningsdomarutbildning (FDU), 700 kr

Heldagsutbildning – 950 kr/deltagare
- Grön Människan
- Grön Atleten
- Grön Innebandyspelaren
- Blå Människan
- Blå Atleten
- Blå Innebandyspelaren 1
- Blå Innebandyspelaren 2
- Röd Människan 1
- Röd Atleten 1
- Röd Innebandyspelaren 1
- Röd Spelsystemet
- Röd Målvakten

Seniorutbildningar 70 % av fakturerad utbildningskostnad
- Brun
- Svart/guld
- GU senior

”Köpa-loss-utbildningar” 70 % av fakturerad utbildningskostnad

Kontaktperson:
Kundtjänst eller Jennifer Mayer


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>