2013-01-24 10:05

Uppdaterad informationsbroschyr om IKC

Svenska Innebandyförbundet har sedan våren 2012 utvecklat ett samarbete med Umeå kommun och Umeå universitet i syfte att stärka Svensk Innebandy inför framtiden.

Här kan du läsa mer om Innebandyns kompetenscentrum, IKC. (PDF-fil)


Läs mer
ih.umu.se/samverkan/ikc/se/


Författare: Daniel Karlsson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>