2012-01-29 14:33

Två nya gymnasier NIU-certifierade

Under januari månad har Svenska Innebandyförbundet beslutat om tre ytterligare NIU-certifikat (nationellt godkända utbildningar) med start ht 2013.

Totalt har därmed 38 skolor blivit certifierade för NIU, vilket innebär ett fullt utbyggt system på ca 1500 platser över en 3-årsperiod.

De nya skolorna är Furuhedsskolan i Kalix samt Åva gymnasium i Täby. Det tredje nya certifikatet har tilldelats Celsiusskolan i Uppsala som fr.o.m. ht 2013 tilldelats ett utökat antal platser, från dagens 40 till totalt 60 över en 3-årsperiod.

Certifieringen är gjord utifrån de SF-gemensamma och SF-specifika kriterier som fastställts, samt utifrån den innebandylicensfördelning som landets orter, distrikt och regioner uppvisar.

Under 2012 – då erfarenheter erhållits från fler ansöknings-/antagningstillfällen - kommer SIBF att påbörja ett fortlöpande analysarbete som ämnar se över om och hur dagens NIU-system kan optimeras.

För närmare och utförligare information om de olika formerna för innebandyutbildningar inom gymnasieskolan, se länken nedan: 
http://www.innebandy.se/sv/SIBF-info/Utveckling/Innebandygymnasier/


Kontaktperson: Joakim Lindström

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>