2014-02-20 13:20

Tävlingsstrukturen i Svensk Innebandy förändras

Nu tas ett helhetsgrepp för att Svensk Innebandys tävlingar ska stimulera så många spelare och lag som möjligt. Därför sker förändringar i Newbody Cup och distriktslags-SM.


Foto: Per Wiklund.

I andan av Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) har förbundsstyrelsen fattat flera beslut gällande tävlingarna på nationell nivå. Från och med 2015/16 spelas bara ett distriktslags-SM (SDF-SM) per säsong och det i åldern 16 år. Det är också bestämt att 13-årsklassen i Newbody Cup tas bort från och med 2014/15.

Som ett komplement till tävlingarna ska det införas ett utvecklingsläger för att möta det behov som finns i Innebandysverige.

- Det här är en nationell utvecklingssatsning som Svensk Innebandy aldrig varit i närheten av. Det handlar om spelarna som är 12 till 15 år och innefattar både tränings- och tävlingsmoment. Allt sker i syfte att fler ska ges möjlighet att utvecklas både som spelare och människor. Det är viktigt att det finns tävlingar för både de som har kommit längst i sin utveckling och för de som inte kommit lika långt, säger generalsekretaren för Svensk Innebandy Göran Harnesk.

Förändringarna i korthet:

SDF-SM
Säsongen 2014/15 flyttas SDF-SM 15 till 24-27 oktober medan SDF-SM för 17-åringar preliminärt spelas 2-5 januari. Turneringarna flyttas för att göra det bättre och lättare för såväl spelare som arrangör. Spelarna ska slippa tvingas välja vilka tävlingar de ska vara med i och det blir mindre frånvaro för dem från skolan då SDF-SM spelas i samband med lov.

Från och med säsongen 2015/16 spelas SDF-SM endast för 16-åringar. Det är nämligen på svart nivå, (från och med 16 år) som SIU-modellen tillåter selektering och elitsatsning. Turneringen genomförs under jullovet i januari enligt det upplägg för årets SDF-SM 15 med A- och B-slutspel samt placeringsmatcher.

Newbody Cup
Beslut har tagits att Svensk Innebandy inte ska bedriva nationella tävlingar för klubblag i början av röd nivå (12-13 år) och därför tas 13-årsklassen i Newbody Cup bort från och med 2014/15. Både 14- och 15-årsklassen blir kvar men ett nytt upplägg där det idag finns olika alternativ som just nu ses över.

De kommande åren ska även strukturen för tävlingar på bredd- och motionsnivå ses över.

Förklarande videoklipp:
Svensk Innebandys utvecklingschef Emil Persson förklarar i den här filmen närmare varför förändringarna sker

Förklarande PDF:
Ny tävlings- och utvecklingsstruktur på röd, svart och brun nivå (PDF)


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>