2013-02-27 12:13

Innebandyns satsning på livslångt idrottande

Under pågående säsong implementeras Svensk Innebandys Utvecklingsmodell. Ett av de viktigaste projekten och förändringsarbeten inom innebandyn någonsin.

Idrottsrörelsen i Sverige har under lång tid haft problem med tidig selektering, elitsatsningar och att barn och ungdomar slutar med idrott i unga år. Träningen är för ensidig och specialisering sker för tidigt. Detta har uppmärksammats en hel del den senaste tiden, inte minst i P1:s undersökande program Kaliber.

- Vi lever idag i en idrottskultur där det finns alldeles för många valda sanningar som saknar substans. Till exempel det ständiga fokus på resultat och talangidentifiering i unga år, fastän vi vet att det inte går att förutse vem som blir duktig inom en idrott förrän individen är närmare 20 år gammal. För att bryta den rådande kulturen behöver vi utveckla nya strukturer som främjar andra värderingar och mål, säger Svensk Innebandys generalsekreterare Göran Harnesk.

Svensk Innebandys Utvecklingsmodell är en förändring av hur vi bedriver träning- och tävlingsverksamheten och ska sätta idrottarens utveckling i centrum. Att få fram elit- och landslagsspelare är inte en huvudprodukt av systemet, utan en biprodukt. Genom att ha tankesättet att utveckla duktiga idrottare och förbereda alla på ett livslångt idrottande, så kommer vi även att få bättre elitidrottare.


Det finns flera tydliga mål med SIU:

MÅL 1 - Livslångt idrottande
Vi vill få spelarna att hålla på så länge som möjligt genom att:
• Utveckla dem individuellt och uppmuntra dem att hålla på med flera idrotter och allsidig aktivitet

MÅL 2 - Individuell utveckling
Individen i centrum genom att:
• SIU baseras på fysisk, kognitiv och emotionell mognad hos barn och ungdomar
• Träningen för barn & ungdomar ska vara anpassad för dem, inte en kopia av vuxnas träningar
• Tävlingen ska fylla syfte och utveckla spelaren.

MÅL 3 - Innebandyn till för alla
Alla som vill ska få vara med och utöva idrott och innebandy genom att:
• Individen väljer. Så kallade elitsatsningar ska inte vara något som ett förbund, en förening eller en tränare ska göra - det är ett aktivt val av den enskilde idrottaren.

MÅL 4 - Glädje och gemenskap
Idrott och innebandy bygger på glädje och gemenskap genom att:
• Idrottandet ska ge en trygg social miljö och spelaren får vara delaktig.

MÅL 5 - Barnens rättigheter
All barn- och ungdomsverksamhet inom idrotten i Sverige ska bedrivas i enlighet med FN:s barnkonvention, det följer SIU genom att:
• Det som är bäst för individen ska komma i första hand. Alla har samma rättigheter och lika värde.


Bifogade filer:

Spelarkort grön
Spelarutvecklingsmodellen


Författare: Daniel Karlsson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>