2012-04-10 16:45

Svensk Innebandy söker nationella kursledare

Svensk Innebandy står inför en genomgripande förändring av våra barn- och ungdomsledarutbildningar. Allt som en konsekvens av innehållet i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU).

Från och med i höst ersätter vi de nuvarande Barn- och Ungdomsledarutbildningarna (BUL) med nya utbildningar. Den stora förändringen, förutom anpassningen till SIU, är att det införs en Grundutbildning (GU) samt en mängd fördjupningsutbildningar. I samband med det söker vi nu nya kursledare som för Svensk Innebandys räkning vill och kan utbilda våra framtida barn- och ungdomsledare.

Svenska Innebandyförbundet kommer att utbilda 35 nationella kursledare som blir certifierade i att hålla samtliga av de nya utbildningarna. Barn- och ungdomsledarutbildningarna kommer precis som tidigare att arrangeras av våra Specialdistriktsförbund (SDF) runtom i landet. Till dessa utbildningar finns de nationella kursledarna till förfogande.

Läs mer i dokumenten:
Ny tränarutbildning för barn- och ungdomsledare
Uppdragsbeskrivning för nationell kursledare


För att bli nationell kursledare krävs tre saker:

1. En ansökan skickas in till Svenska Innebandyförbundet. Läs mer om det i dokumentet Ansökningsförfarande för nationell kursledare.

2. Antagning till Kursledarutbildningen (KLU).

3. Godkänt genomförande av KLU.


Vid frågor, kontakta Emil Persson på emil.persson@innebandy.se eller 08-514 27 417.


Författare: Daniel Karlsson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>