2013-10-07 10:00

Svensk Innebandy – bäst i världen med hjälp av världens bästa och kunnigaste ledare

Som en konsekvens av Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) ersätts nuvarande ledar-/tränarutbildningar med nya. Dessa utbildningar får en tydlig koppling mot högre studier och det internationella tränarsamfundets sätt att certifiera kunskap på.


Foto: Per Wiklund.

Vi vill med denna nyhet erbjuda dig som ledare möjligheten att bevisa din kunskap eller skaffa dig kunskap. Som företrädare för Svensk Innebandy ser vi gärna att du tillhör de bäst utbildade och med bevisade kunskaper (högskolepoäng).

Svensk Innebandy har infört en certifieringsnivå, som skall garantera en viss kapacitet/kvalité på ledaren. Denna nivå är 45 högskolepoäng (HP), samt bevisade kunskaper inom områdena teknik och taktik (45 HP motsvarar 1,5 termins heltidsstudier).

Meriterande högskolepoäng skall ha erhållits inom områdena:
- Tränarskap (ledarskap, coachning, pedagogik mm), ca 20 HP
- Träningslära (idrottsmedicin, biomekanik, fysiologi mm), ca 20 HP
- Vetenskaplig säkerhet och metod, ca 5-7 HP 

Erbjudande:
Svensk Innebandys ledare har nu en unik chans att ta sig dit genom vårt samarbete med Linnéuniversitetet i Växjö och Malmö Högskola. Beroende på din bakgrund kan du nu ansöka om/till följande:

- Validering (dvs. genom att utföra uppgifter på hemmaplan, egenstudier utan hjälp - bevisa dina kunskaper)
- Idrottstränarutbildning Steg 2 (16-45 HP) (Gå kursen och skaffa dig kunskap)
- Idrottstränarutbildning Steg 3 (46-120 HP) (Kandidatexamen) (Gå kursen och skaffa dig kunskap)

Saknar du högskolepoäng eller adekvat utbildning har du nu din chans. Och det är gratis!

Du står endast för resor, kurslitteratur och eventuellt boende under kursens gång. Samtliga utbildningar är dock distansutbildningar vilket minimerar kostnaderna. Kurserna är gratis.

Så här söker du:
Via SIBF:s kontaktperson i ärendet, Joakim Bååth.  Du behöver ha allmän högskolebehörighet för att söka och vara aktiv som tränare.

Detta kan du söka:
- Validering av Idrottstränarutbildning Steg 1 (1-15 HP). ”Genomförande nivå”
- Validering av Idrottstränarutbildning Steg 2 (16-45 HP). ”Planeringsnivå”
- Validering av både Idrottstränarutbildning Steg 1 och 2 (1-45 HP).

Sista ansökningsdag är 15 oktober. Validering av båda dessa kurser äger rum i Växjö 2 till 3 december. OBS! Detta är den enda träffen.

Du kan också ansöka om att gå följande kurser (halvfartsstudier tillhörande Linnéuniversitetet):
- Idrottstränarutbildning Steg 2, kursstart mitten av januari 2014. 2 terminer på halvfart, kursslut i dec 2014. (”Planeringsnivå” – certifierad coachnivå)
- Idrottstränarutbildning Steg 3, kursstart i mitten av januari 2014. 5 terminer på halvfart, kursslut i juni 2016. (”Utbildarnivå”)

Våra rekommendationer:
Vi rekommenderar dig som inte tidigare studerat på universitetet men har allmän högskolebehörighet och gått:
Block 3: att Validera Steg 1
Block 4: att Validera Steg 1 och/eller 2
ETU: att Validera Steg 1 och 2

Vi rekommenderar dig som sedan tidigare har minst 30 HP inom tidigare angivna områden och gått:
Block 1 eller 2: att söka och gå steg 2 eller försöka Validera steg 1 och eller 2
Block 3, 4 eller ETU: att söka och gå steg 2 eller 3, alternativt försöka Validera steg 2


Kontaktperson: Joakim Bååth

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>