2014-03-07 09:02

Studie om skadeuppkomsten inom innebandyn

Svensk Innebandy kommer utföra en studie om skadeuppkomsten bland licensierade spelare. Detta för att få fram fakta och se vad man kan göra åt skadorna i förebyggande syfte.

Det är tillsammans med forskare vid Umeå Universitet och Innebandyns kompetenscentrum (IKC) som Svensk Innebandy nu ska göra en studie om skadeuppkomsten inom innebandyn.

Studien har två specifika målsättningar:
1. Att undersöka uppkomsten av ansikts-, tand- och ögonskador.
2. Att undersöka andra innebandyrelaterade skador.

Efter undersökningen kan Svensk Innebandy vid behov vidta skadeförebyggande åtgärder och därmed säkerställa spelarnas hälsa samt öka säkerheten inom sporten. Både när det gäller licensierade spelare och motionärer.

Studien utförs som en registerstudie där Svensk Innebandys register samkörs med Statistiska centralbyrån (SC), för att få information från ålders- och könsmatchade kontrollpersoner. Detta för att kunna undersöka om skadeuppkomsten hos innebandyspelare skiljer sig från normalpopulationen. Registret samkörs även med det Nationella patientregistret (NPR) hos Socialstyrelsen för att få information om skador som har uppstått efter ett trauma.

Ansvarig forskare till studien kommer inte att behandla personuppgifter som fås via Socialstyrelsen. Personuppgifter kommer att hanteras av Socialstyrelsen och ansvarig forskare får därefter kodad data där personnummer är borttaget. Därför kommer inga resultat att kunna identifiera enskilda klubbar eller enskilda spelare. All redovisning kommer att ske på gruppnivå. Resultaten av studien kommer att redovisas i vetenskapliga rapporter, på hemsidan för Innebandyns kompetenscentrum, Svensk Innebandys hemsida samt i media. Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden.

Om en licenserad spelare inte vill medverka i studien dvs. att man inte vill att personnummer som finns registrerad hos Svenska Innebandyförbundet används, ska man informera forskningssamordnaren på IKC (taru.tervo@umu.se). Man kan när som helst, även efter en påbörjad studie, avbryta sitt deltagande.


Vid frågor kontakta:
-
Taru Tervo, forskningssamordnare, Innebandyns kompetenscentrum, taru.tervo@umu.se, mob. 072-5779294

- Emil Persson, Utvecklingschef, Innebandyförbundet, emil.persson@innebandy.se mob. 070- 790 1717

- Anna Nordström (ansvarig forskare), docent, överläkare, Idrottsmedicinska enheten, Umeå universitet, anna.nordstrom@idrott.umu.se, tel. 090 786 98 44


Författare: Daniel Karlsson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>