2013-06-26 10:45

Nytt om NIU på JB-gymnasierna

I och med JB-gymnasiernas nedläggning har det funnits en osäkerhet om vad som ska ske med NIU-verksamheten i innebandy på de berörda skolorna. Nu finns det en del ny information om läget.

Som SIBF tidigare meddelat har det inte funnits klara besked kring vad som händer med NIU-innebandyeleverna som påbörjat eller antagits till något av JB-gymnasierna. Nu har SIBF fått besked från Skolverket om hur man ska gå vidare med eventuellt övertagande av den befintliga verksamheten i Umeå, Jönköping, Karlstad och Linköping.

Vad gäller Umeå och Jönköping har SIBF tillstyrkt en utökning av de kommunala huvudmännens befintliga NIU-verksamhet till en platstillgång som möjliggör mottagande av JB-eleverna inom kommunen. Umeå och Jönköpings kommuner har som mål att ta emot samtliga NIU-elever från de nedlagda JB-skolorna.

För Karlstads och Linköpings del har SIBF tillstyrkt en ansökan från en nybildad, privat huvudman att omedelbart överta JB Karlstads och JB Linköpings befintliga NIU-verksamhet inom de regler som gäller innebandyns hela NIU-verksamhet och de tidsramar som fastställts för befintlig verksamhet för respektive skolenhet.

Att tillstyrkan gäller den redan befintliga verksamheten och med de villkor som sattes inför respektive huvudmans och skolenhets certifiering betyder att inga NIU-tillstånd godkänns med vanlig sexårig löptid från ht 2013 utan att skolenheternas verksamhet kan fortsätta bedrivas i enlighet med vad som var meningen när SIBF:s certifieringar gjordes inför ht 2011 och 2012. SIBF har därmed gjort vad som är möjligt för att säkerställa att eleverna på nämnda JB-skolor ska få fortsätta sin skolgång på en NIU-godkänd skola.

Förutsättningen för fortsatt NIU-verksamhet är att Skolinspektionen och Skolverket dels fattar beslut om att den nya huvudmannen för Karlstad och Linköping  får bedriva skolverksamhet, dels att de fattar beslut om att övertagande av befintlig NIU-verksamhet är möjlig och att det är just de  nämnda skolornas verksamhet som får övertas av nya huvudmannen. SIBF kan inte påverka de besluten mer än vad som hittills gjorts utan inväntar nu Skolverkets besked om de nämnda NIU-verksamheterna. Vi gör det med gott hopp om att alla innebandyns NIU-elever på f.d. JB-gymnasier ska kunna fortsätta sin kombinerade skol- och innebandysatsning.

För mer information, kontakta respektive skola eller huvudman.


Kontaktperson: Anders Jonsson
Författare: Daniel Karlsson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>