2013-05-01 10:30

Ny tränarutbildningsstruktur & Certified Floorball Coach

Till hösten 2013 kommer dagens tränarutbildning på junior och seniornivå (BLOCK & ETU) att ersättas med en ny. Som en konsekvens av Svensk Innebandys Utvecklingsmodell, (SIU) anpassas utbildningarna efter den nivå man är tränare för.

På junior och seniornivå är detta brun, svart & guld i SIU-modellen.

I samband med utbildningsstarten kommer SIBF att införa certifieringen ”Certified Floorball Coach”. För att erhålla denna certifiering krävs bl.a. 45 högskolepoäng (HP) inom idrott/tränarskap.

Ambitionen med certifieringen är att i högre utsträckning kunna säkerställa våra spelares utveckling och säkerhet.

Genom vårt samarbete med Malmö Högskola och Linnéuniversitetet finns en möjlighet att validera upp till 45 HP redan innan SIBF:s utbildningar går igång.

I slutet av nyheten finner Du information kring den nya utbildningsstrukturen, Certified Floorball Coach och anmälningsblanketten till validering.

Sista anmälningsdag för validering är den 10:e maj.

För eventuella frågor kontakta Joakim Bååth via joakim.baath@innebandy.se alternativt 0708-21 31 10.

Läs mer:
Anmälan till validering (PDF)
Ny junior- och seniorutbildning (PDF)
Validering och Certified Floorball Coach (PDF)


Kontaktperson: Joakim Bååth
Författare: Daniel Karlsson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>