2013-09-06 13:50

Ny info om NIU-certifieringen

Det har blivit dags för många NIU-skolor att ansöka om ny certifiering hos SIBF - här presenteras ny info.

Innebandyns första NIU, som startade ht 2011, måste certifieras på nytt för att få ta in åk 1-elever ht 2015. Även NIU-skolorna med senare start, och skolor som inte är NIU idag men som vill bli det, uppmanas ansöka om NIU-certifiering senast 1 november 2013.

Läs mer här


Kontaktperson: Anders Jonsson
Författare: Daniel Karlsson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>