2012-02-20 11:15

Nationellt kompetenscentrum i Umeå

Under söndagen stod det klart att ett nationellt kompetenscentrum för innebandy etableras i Umeå. Innebandyns kompetenscentrum etableras i samarbete mellan Umeå universitet, Umeå kommun och Svenska Innebandyförbundet.

– Jag ser fram emot etableringen och ett inspirerande och konstruktivt samarbete som kommer att utveckla svensk innebandy, säger Svenska Innebandyförbundets ordförande Lars-Gunnar Tjärnquist.

– Målet är att skapa ett nationellt kompetenscentrum av internationell hög klass med Umeå universitets breda forskningskompetens som utgångspunkt. Vår forskning inom exempelvis idrottsmedicin, idrottsfysiologi, idrottspsykologi och idrottspedagogik är väldigt framstående. Dessutom kommer universitets toppmoderna idrottslabb att vara en central resurs för kompetenscentrumet, förklarar Pernilla Eriksson, biträdande föreståndare, Umeå centrum för idrottsvetenskap.

Innebandyns kompetenscentrum, IKC, ska gagna såväl elit- som motionsverksamhet. Umeå är redan idag ”Innebandyns mecka” med närmare 5000 licenserade spelare i Umeå med omnejd och 15 förbundslag varav 2 damelitlag och 2 herrelitlag.

– Att upprätta detta avtal är ytterligare ett led i att stärka Umeås innebandyprofil och fokus på utveckling av sporten – innebandy, förklarar Pernilla Eriksson.

Inom kompetenscentrumet kommer en forskningskoordinator anställas. Koordinatorn kommer att placeras på Umeå centrum för idrottsvetenskap vid Umeå universitet och ska ingå i det nätverk av personer som arbetar för utvecklingen av svensk innebandy.

– Vi kommer att arbeta för att ta fram en tydlig utvecklings- och forskningsstrategi för svensk innebandy, något som saknas i dag, berättar Lars-Gunnar Tjärnquist.

Forskningskoordinatorn ska koordinera och initiera tänkbara forskningsprojekt, seminarier, föreläsningar och konferenser i samarbete med Svenska Innebandyförbundet och forskare vid Umeå universitet. Detta samarbete skall bidra till ett ömsesidigt kunskapsutbyte, kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom innebandyn. Personen kommer även att fungera som omvärdsbevakare och se vilken idrottsforskning som idag bedrivs i Sverige, men även i andra länder som svensk innebandy kan ha nytta av att ta del av.

– Från Umeå universitets sida är vi också väldigt glada och entusiastiska inför samarbetet som också gynnar alla parters utveckling, konstaterar Lars Lustig.

Umeå universitet och Umeå kommun har sedan tidigare tre samarbetsavtal med andra specialidrottsförbund Elitskidcentrum, Friidrottens prestationscentrum och Orienteringens prestationscentrum. I dessa tre avtal finns anställda verksamhetsledare och tränare för de studenter som läser vid universitetet. Det unika med det här samverkansavtalet är att fokus ligger på forskning och utveckling. 

Avtalet undertecknades söndagen den 19 februari av kommunalråd Lennart Holmlund, universitetsdirektör Lars Lustig och Svenska Innebandyförbundets ordförande Lars-Gunnar Tjärnquist.


För mer information, kontakta:

Pernilla Eriksson, biträdande föreståndare/enhetssamordnare, Umeå centrum för idrottsvetenskap, tel: 090 - 786 55 29

Emil Persson, utvecklings- och landslagschef Svenska Innebandyförbundet, tel: 08 - 514 274 17


Författare: Daniel Karlsson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>