2013-06-03 10:42

NIU-verksamheten på JB-gymnasierna

Läsåret 2012/2013 har det funnits fyra JB-gymnasier som haft nationellt godkända idrottsutbildningar i innebandy (NIU), nämligen JB i Umeå, Karlstad, Linköping och Jönköping. JB-koncernen väljer nu att lägga ner eller sälja alla sina skolor.

Förändringen får konsekvenser för innebandyns NIU-elever. Beroende på vilken ort det gäller kan olika lösningar bli aktuella.

I Umeå finns redan en annan etablerad NIU-verksamhet i innebandy, på Dragonskolan med Umeå kommun som huvudman. I Umeå har NIU-eleverna på JB därför, efter tillstyrkan av SIBF och godkännande av Skolverket, kunnat erbjudas både utbildningsprogram och NIU-plats i den kommunala verksamheten. SIBF har stått bakom den lösningen eftersom huvudmannen är väl känd och NIU-verksamhet fungerar bra.

Av de andra skolorna är det endast Jönköping som har ett likadan utgångsläge som Umeå hade. Det finns en kommunal huvudman för NIU-verksamhet i innebandy och verksamheten bedrivs på Sandagymnasiet. SIBF har varit i kontakt med gymnasiet som just nu undersöker huruvida en likadan lösning som den i Umeå kan bli aktuell. Om kommunen och skolan kan erbjuda både utbildnings- och NIU-platser till JB-eleverna kommer SIBF göra allt vi kan för att Skolverket ska godkänna den lösningen.

För skolorna i Karlstad och Linköping är situationen en annan. Där finns ingen annan huvudman, varken kommunal eller fristående, som bedriver NIU-verksamhet i innebandy. Enligt JB-koncernen kommer båda skolorna att övertas av ett nybildat bolag, tillsammans med ytterligare ett par JB-skolor på andra orter. Hur SIBF och Skolverket/Skolinspektionen bedömer dessa skolors möjligheter att fortsätta med NIU-verksamhet är för tidigt att säga. Inom SIBF förs nu en diskussion om det är lämpligt att en i den här situationen helt ny huvudman tar över NIU-verksamhet.

Mer information kommer längre fram.


Kontaktperson: Anders Jonsson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>