2011-11-09 15:15

NIU-certifiering av skolor inför ht 2013

SIBF bygger klart NIU-systemet. Skolor som vill bli NIU-certifierade ska ansöka om det senast 9 december.

I och med gymnasiereformens GY11 införande höstterminen 2011 ges ämnet specialidrott bara vid skolor som av Skolverket godkänts som nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). Skolor som certifierats av ett specialidrottsförbund (SF) kan erhålla godkännande av Skolverket. SIBF certifierade 22 skolor inför ht 2011 och ytterligare 14 skolor inför ht 2012. SIBF har nu för avsikt att göra NIU-nätet komplett genom att certifiera ytterligare ett fåtal skolor inför l ht 2013.

Varje SF styr sin certifieringsprocess ifråga om dimensioneringen (antal NIU-orter och elevplatser) och bedömningar av vilka gymnasieskolor som anses motsvara allmänna och idrottsspecifika krav. SIBF har fastställt sin NIU-dimensionering till 1500 elever per treårsperiod vid fullt utbyggt NIU-system. Det innebär att 500 elever/år erbjuds plats på NIU; med 40 elever per treårsperiod ger det 36-38 gymnasier med 40 platser plus ett begränsat antal gymnasier med färre platser. Full utbyggnad bör vara klar i och med NIU-år 3.

Färdigställandet av NIU-modellen innebär att SIBF prioriterar ansökningar från följande områden: Norrbotten, Uppland samt norra Stockholm.

Skolor från andra delar av landet får självklart ansöka om certifiering men bör känna till att SIBF i mycket liten eller ingen utsträckning kommer certifiera skolor i andra områden än ovan inför NIU-år 3.

Sista dag för skolor att ansöka om certifering är 9 december.

Mer information finns i SIBF:s Ansökningsordning för NIU, som du hittar här.


Kontaktperson: Anders Jonsson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>