2011-06-21 09:48

Läs mer om SIU!

Har du läst om SIU - Svensk Innebandys Utvecklingsmodell? Under våren har en första version av denna modell presenterats.

Syftet med modellen är att skapa ett ramverk och en filosofi kring hur vi bedriver vår verksamhet.
 
 
Nästa steg blir att ta fram konkreta utvecklingsplaner, som ska förklara hur vi ska bedriva verksamheten på olika nivåer. Alltså i klartext vad jag som ledare för ett lag på en viss utvecklingsnivå ska fokusera på i upplägget av träning och tävling.

Eftersom SIU blir ett förtydligande av det som redan står i Innebandyn Vill, är det i sig inget nytt. Däremot är SIU baserat på idrottsvetenskapliga studier, vilket gör innehållet än mer greppbart och verklighetsanknutet.

Läs mer i denna PDF-fil


Författare: Klas Pettersson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>