2012-12-13 12:00

Inkomna RIG-ansökningar

Den första december var sista dagen att söka till RIG, Riksinnebandygymnasiet i Umeå, med start ht 2013.

Här redovisas de spelare som sökt (PDF).


Kontaktperson: Joakim Lindström
Författare: Daniel Karlsson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>