2014-02-19 13:30

Förändringar gällande fria projekt genom Idrottslyftet

Svensk Innebandy har sedan ett par år tillbaka erbjudit föreningar fria projekt genom Idrottslyftet. Fördelen med fria projekt har varit att kunna hjälpa föreningar ekonomiskt vid uppstartsperioden på nya satsningar. Under 2014 förändras upplägget något.

Det har inte alltid funnits möjlighet att fullt ut kunna följa upp satsningarna och stötta föreningarna under projektens gång.

Många föreningar har efterfrågat mer kunskap och stöttning. En viktig del att utveckla, men som under tidigare år inte funnits kapacitet att bistå med. Mönster tyder också på att det är ett fåtal föreningar som står för en stor del av Idrottslyftspotten, där de mindre föreningarna sällan har kapacitet att ro i land större projekt.

Utifrån denna erfarenhet har Svensk Innebandy valt att under 2014 fokusera på centralt styrda satsningar och forskningsprojekt. Detta för att nå en större bredd och tydlighet i prioriterade områden. Förhoppningen är att denna förändring kommer kunna följa upp och kvalitetssäkra vår verksamhet. Detta för att på bästa sätt utveckla hela vår rörelse - Svensk Innebandy.

Håll utkik på innebandy.se/utveckling för att ta del av kommande satsningar!


Kontaktperson: Jennifer Mayer 
Författare: Daniel Karlsson 


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>