2012-03-27 09:00

”En riktning som går åt rätt håll”

Patrik Eklund engageras fram till 15 juni 2012 för uppdrag inom Svenska Innebandyförbundet. Initiativet är ett spadtag mot att implementera Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) i tävlingsstrukturen på barn- och ungdomsnivå.

– Svensk innebandy har alltid jobbat utifrån åldrar och dragit alla över en kam. Vi har därför inte gett alla barn en möjlighet att bli så bra som möjligt. SIU handlar om att möta barnen där de befinner sig utvecklingsmässigt, säger Patrik Eklund.

Patrik Eklunds uppdrag innebär bland annat att genomföra en nulägesanalys av distriktförbundens organisation inom utvecklings-, utbildnings- och tävlingsverksamheten. Han ska även utifrån nulägesanalysen skapa en strategi- och handlingsplan som möter implementeringen av SIU. En viktig del i uppdraget är också att vara ett stöd- och samtalspartner för distriktens tjänstemän och tävlingskommittéer, kring en tävlingsstruktur på barn- och ungdomsnivå som möter innehållet och filosofin i SIU. En häftig utmaning, enligt honom själv.

– Hela grejen som innebandyn gör är fräck. Svensk idrott har alltid varit uppbyggd utifrån ålder och att hitta ett nytt tävlingstänk är därför en stor utmaning.
Nytänkande, mod och tålamod är ledorden i arbetet.

– Det gäller att hitta ett sätt att få ihop så att bitarna tävling och utbildning harmoniserar med SIU på ett bättre sätt än vad den gör idag. För att göra det gäller att tänka nytt och anpassa det till varje distrikts olika förutsättningar. Jag fungerar som diskussionspartner och bollplank gentemot distrikten, säger Eklund.

Det är inte frågan om att upprätta ett helt nytt tävlingssystem över en natt. Arbetet med att implementera SIU är långsiktigt och bygger på vad svensk innebandy gjort tidigare.

– Vi får inte förkasta allt vi gjort fram till idag. Utvecklingen måste komma stegvis och vi behöver hitta en modell som kan utvecklas med tiden. Verksamheten kommer säkert se annorlunda ut om tio år jämfört med om två. Vi ska närma oss SIU, en riktning som går åt rätt håll.

Patrik Eklunds uppdrag sträcker sig till 15 juni. Hans hemmadistrikt, Västerbotten, kommer att vara lite utav ett pionjärsdistrikt i arbetet och ta de första stegen mot en SIU-anpassad tävlingsstruktur.

– Vi har gjort ett utkast på hur vi kan förändra ungdomsseriespelet och jag tycker att vi hittat ett sätt som känns bättre än det vi jobbar med idag. Man ska komma ihåg att svensk innebandy har en fantastisk verksamhet, och nu ska vi göra den ännu bättre.

– Samtliga distrikt arbetar på olika sätt och jag är övertygad om att vi kan hitta bra idéer. Därför är första steget att göra en inventering av hur det ser ut i landet och därefter ett försök till en första modell. Vi börjar i Västerbotten, så får vi se om andra är intresserade av att haka på.


Författare: Daniel Karlsson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>