2014-04-05 07:40

Aktuella utbildningstillfällen för junior- och seniortränare

Som en konsekvens av Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU), så finns det nu en ny tränarutbildning för junior- och seniorledare som ersätter den tidigare Block-stegen. Utbildningen är anpassad utifrån den nivå som tränaren befinner sig på, vilket innebär brun, svart eller guld.

  • Utbildning på brun nivå finns i två steg, där steg 2 bygger vidare på steg 1. Brun utbildning genomförs under en helg där du som tränare får lära dig lite mer av allt. För godkänt krävs full närvaro under utbildningshelgen.

  • Utbildningen på svart och guld nivå ges i två steg, där första steget omfattar totalt 400 utbildningstimmar och andra steget omfattar 800 utbildningstimmar. Det första steget ges i form av fyra separata fördjupningsutbildningar på vardera 100 utbildningstimmar. För att vara godkänd på hela första steget så ska man ha klarat samtliga fyra utbildningar, som sedan är en förutsättning för att kunna gå vidare till steg 2. Det går dock alldeles utmärkt att endast genomföra en eller flera fördjupningsutbildningar på steg 1, ifall det intresset finns. Kravet om att genomföra alla fyra gäller endast om man vill gå vidare till nästa steg. Tidsåtgång -  Fördjupningsutbildningarna på steg 1 är fördelade på 80 timmar teori och praktik i hemmiljö, samt 20 timmar i form av en fysisk träff. Utbildningarnas längd är tre månader där den fysiska träffen ligger i mitten (+/- 1 vecka). Tiden på träffen fördelas på 25 % praktik, 25 % föreläsning samt 50 % diskussion och erfarenhetsutbyte. För godkänt föreligger en examinationsuppgift.


Utbildningen på brun nivå är anpassad till den största delen av Svensk Innebandy, nämligen breddidrotten. Den är för dig som har spelare som älskar sporten och gillar att spela innebandy, men som kanske för stunden inte har suget efter att bli bäst. Brun utbildning fokuserar på hur du får dessa spelare att fortsätta och kanske ändå utveckla dem vidare. 

Brun steg 1 i Gävle 10-11 maj.
Arrangeras av Gästriklands-, Dalarnas-, Hälsinglands- och Upplands innebandyförbund.
Deltagaravgift 4 500 SEK.
Anmälan: http://www.innebandy.se/sv/Gastrikland/Utbildning/Ledarutbildningar/Ledarutbildning-Brun-och-Svart/ 

Brun steg 1 i Malmö 31 maj-1juni.
Arrangeras av Skånes Innebandyförbund.
Deltagaravgift 3 500 SEK.
Anmälan: http://www.dinkurs.se/users/_skibf/forms/eventlist.asp

Deltagaravgiften subventioneras med 80 % via Idrottslyftet, förutsatt att din förening ansöker om det. 

Kontaktperson: Malika.Laarif@innebandy.se, 08-514 274 05.


Författare: Daniel Karlsson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>