2014-10-08 17:00

iBIS-problemen analyseras och åtgärdas

Helgens problem i iBIS har analyserats och här redogör vi för vad vi kommit fram till och vilka åtgärder som kommer att göras.

När en händelse i en match sparas eller någon klickar på en länk på resultatsidorna så ställs en fråga till databasen. Det är när det kommer många frågor samtidigt till databasen, från både publika besök och funktionärer, som problemen i iBIS uppstår.  

Arbetet att förbättra de frågor och kopplingar som görs till databaserna pågår för att vi ska komma närmare målet med en felfri drift av systemet.

Databasexperter från ett av de bästa företagen har kopplats in och de har stor erfarenhet av likande problem. De kommer att följa och studera vårt system mycket nära under resten av veckan och hela helgen för att vi ska kunna sätta in rätt åtgärder under nästa vecka för att uppnå en stabil driftmiljö.

Det arbetas även på en lösning för de funktionärer som sliter med inrapporteringen på matcherna så att den delen kan fungera bättre.


Författare: Sebastian Nurmi

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>