2017-06-17 19:00

Stort engagemang på ordförandekonferensen

Under lördagen deltog 41 personer från Svensk Innebandys alla distrikt på ordförandekonferensen. Fokus låg på samtal kring distriktsutveckling. 

Under konferensen första dag inledde förbundsordförande Tomas Engholm med att presentera vad som hänt sedan den senaste träffen, på Gotland, för ett år sedan. Kent Göransson tog därefter vid och presenterade den kartläggning av distrikten som genomförts under året. Kartläggningen, som ligger till grund för en rad fortsatta diskussioner under helgen, gav ett högt engagemang hos deltagarna.

Deltagarna fick även lyssna och genomföra en workshop kring arbetet med projektet "Folksporten i framtiden". 

Konferensen avslutas under söndagen och följs sedan upp av förbundsmötet.


Författare: hanna sandberg

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>