2008-09-05 21:35

Kommentera artiklar på innebandy.se

Nu finns möjligheten att kommentera de flesta nyhetsartiklarna här på innebandy.se.

Syftet med kommentera-funktionen är att låta innebandy.se:s läsare driva debatt kring ett urval av de artiklar som presenteras. Vem som helst kan skriva inlägg utan att logga in. För att hålla en bra nivå på diskussionerna är vår enda vädjan att man håller sig till vår uppförandekod (se nedan).

Inläggen blir automatiskt tillgängliga för andra användare så snart den som skrivit inlägget publicerat det. Var och en ansvarar själv för innehållet i de egna inläggen.

innebandy.se förbehåller sig rätten att avlägsna inlägg som antingen är brottsliga eller bryter mot uppförandekoden.

Det finns alltid en risk att inlägg som borde stoppas ligger ute på sajten. Hittar du ett inlägg som är stötande eller av andra anledningar inte borde ligga ute är vi tacksamma om du anmäler det till abuse@innebandy.se. Glöm inte att ange under vilken artikel inlägget publicerats, bifoga gärna en länk.

===========================================
 

Uppförandekod för kommentarer på innebandy.se

innebandy.se önskar att debatten håller hyfsad nivå. Tänk på att argument inte blir starkare av svordomar eller andra okvädingsord.


Inlägg som släpps igenom:


1. Sakfel
Människor är i sin fulla rätt att ha fel.

2. Minoritetsåsikter
Förutsättningen för en givande diskussion är att inte alla är av samma mening. Därför kommer vi inte att stoppa inlägg som ger uttryck för mindre accepterade åsikter så länge de gör det på ett sätt som inte kränker andra.

3. Anonyma inlägg.
Alla som skriver kommentarer har möjligheten att göra detta utan att berätta vem man är.
Däremot loggas IP-nummer för att inläggsskrivaren ska kunna spåras vid abuse-anmälan, polisanmälan eller vid grova övertramp av diskussionsreglerna.

 

Inlägg vi inte släpper igenom:

 
1. Hets mot folkgrupp
Det betyder inte att man inte får uttrycka en avvikande åsikt. Självklart får man argumentera för sin sak, så länge man gör det med respekt för andra och utan att kränka någon.

2. Sexistiska inlägg
Inlägg som yttrar sig nedsättande om någons kön eller sexuella läggning accepteras inte.

3. Brottsrelaterat innehåll
Direkt uppmaning till brott tolereras inte. Inlägg som är positiva till brottsliga handlingar släpps inte heller igenom.

4. Personliga påhopp
Inlägg med nedsättande eller kränkande kommentarer mot en enskild person släpps inte igenom. Vad som är kränkande kan vara svårt att bedöma, men generellt gäller att man ska behandla andra med respekt. Att man inte håller med någon är inte en bra anledning att ta till skällsord. Naturligtvis tolereras inte heller förtal eller ryktesspridning kring en person.

5. Hålla sig till ämnet
Inlägg ska vara relevanta för den diskussion de publicerats i. Med andra ord riskerar ett inlägg, hur välformulerat det än är, att bli borttaget om det publiceras vid fel nyhet

6. Länkar
Vi försöker kontrollera de länkar ni bifogar inläggen. Där accepteras inte länkar som leder till pornografiska, rasistiska eller andra typer av stötande sidor. Länkar som innehåller propaganda eller reklam sållas också bort.

7. Reklam
Inlägg vars främsta mening är att göra reklam för produkter, företag, organisationer eller för att gagna någon ekonomiskt släpps inte igenom.

8. Inlägg i annans namn
Det kan vara svårt för oss att veta om inlägg skrivs i någon annans namn, men om vi får en anmälan om att någons namn utnyttjats raderar vi inläggen i efterhand.

9. Nonsensord
Nonsensord som förändrar sidans layout släpps inte igenom (till exempel ord som jaaaaaJJJJJJAAAAAAAAAAjjjjjjaaaaaa och så vidare, eller meningar åtföljda av hundra utropstecken).

10. Citat
Inläggen ska vara formulerade med egna ord. Längre inlägg som är kopierade ur böcker, tidningar och så vidare godkänns inte.


 


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>