2008-10-15 15:48

Nomineringar till IFF:s styrelse

I samband med VM i Tjeckien samlas innebandyvärlden för att välja Internationella Innebandyförbundets styrelse för den kommande tvåårsperioden. På onsdagen presenterades alla nomineringar till styrelseposterna.

Svenska Innebandyförbundet nominerar Tomas Eriksson till att fortsätta som IFF:s ordförande. Dessutom nominerar man Per Jansson till en fortsatt plats i styrelsen.

– Som ledande nation i innebandyvärlden finns det en förväntan på oss att delta i den internationella utvecklingen, säger SIBF:s ordförande Lars-Gunnar Tjärnquist.

– Vi ser det naturligt att nominera Tomas Eriksson som fortsatt ordförande med den kompetens han besitter. Vi anser också att man ska nyttja det kontaktnät och den erfarenhet som Per Jansson har.

SIBF:s nominering av Tomas Eriksson till ordförandeposten stöds också av det finska förbundet.

IFF håller sin General Assembly i Prag den 13 december. Så här ser nomineringarna ut till styrelseposterna:

Ordförande
Tomas Eriksson, Sverige (omval)

Styrelseledamöter
Hans Botman, Holland (nyval)
Marek Budziński, Polen (nyval)
William Ehmsen, Danmark (nyval)
Per Jansson, Sverige (omval)
Tomas Jonsson, Norge (omval)
Risto Kauppinen, Finland (omval)
Stephen King, Australien (nyval)
Renato Orlando, Schweiz (omval)
Filip Suman, Tjeckien (omval)


Författare: Klas Pettersson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>