2008-10-18 20:22

Fakta kring landslagens ersättningar

I media har ett antal felaktiga antaganden figurerat de senaste dagarna, tyvärr lösryckta ur sitt sammanhang. Svenska Innebandyförbundets generalsekreterare Tomas Eriksson berättar här bland annat att ”spelarstrejk” inte alls har varit aktuellt.

Vid ett möte i Solna på fredagen informerades alla SSL-klubbar om det nyligen tecknade avtalet mellan Svensk Elitinnebandy (SEI) och Svenska Innebandyförbundet (SIBF).

– Avtalet innehåller som en helhet, ersättningar till SEI och SSL inom ramen för avtalet med TV4. Som en av många delar i detta avtal finns också förbundets ersättning till SSL för att disponera landslagsspelarna, berättar SIBF:s generalsekreterare Tomas Eriksson.

– Avtalet reglerar också stödet till EFC som bland annat femfaldigats för 2008/09. Vi beklagar sedan att själva förhandlingen med spelarna i landlagets spelarrråd av just denna anledning dragit ut på tiden, säger Eriksson.


Avtalet mellan SIBF och SEI sm nyligen blev klart, innebär att SIBF har rätt att disponera spelarna till landslaget. Fot: Bildbyrån.


– Vi har inte förrän detta varit klart kunnat gå vidare med spelarnas egna ersättningar, säger Tomas Eriksson vidare och konstaterar att många felaktiga siffror figurerat. Rätt är att senast inför VM 2006 höjdes ersättningarna med 33 procent till 800 kronor per dag för VM och läger. 

– Förbundet har stor tillförsikt att inom några dagar, kanske innan helgen är slut, kunna ge landslaget ett finalt besked och slutföra förhandlingen, så att vi alla kan lägga denna för landslagets spelare viktiga fråga till handlingarna, och satsa vidare på VM, kommenterar Eriksson.
Det har på vissa håll dragits slutsatser om teoretiska perspektiv att förbundet har som mål att bestraffa spelarna. Eriksson påpekar att detta aldrig har varit aktuellt.

– Däremot hade vi, om inte avtalet med SEI slutförts, inte kunnat disponera spelarna för VM, säger Tomas Eriksson och nämner situationen mellan Messi och argentinska fotbollsförbundet inför OS som ett exempel.

– Av just denna anledning har ju ett strejkhot inte alls varit aktuellt, och än mindre något som förbundet uppfattat varit aktuellt.

– Vi hyser tillsammans med alla parter stor tillförsikt till att detta avtal inom några dagar är slutfört, säger Eriksson avslutningsvis.


Författare: Klas Pettersson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>