2017-10-24 11:26

Dags för Integrationskonferens - ”Svensk Innebandy och Integration - Nu tar vi nästa steg”

Somalia BK

Svensk innebandy satsar på vidare på arbete med integration och har ca 125 projekt igång. Några av dessa kommer närvara vid en konferens i Stockholm nu på torsdag den 26e oktober.

Svenska Innebandyförbundets vision är, Folksporten för alla – Alltid. Vi har nu under drygt ett års tid arbetat med vårt integrationsarbete ”Idrott – en väg till bättre integration” och vill nu ta nästa steg i vårt arbete.

Kartläggningen är klar och medvetenheten i vårt avlånga land har blivit större. Vi kommer hålla en ny nationell konferens där vårt fortsatta arbete presenteras, där vi får möjlighet till erfarenhetsutbyte och inte minst diskutera nya metoder/verktyg.

Konferensen kommer hållas i Stockholm där deltagarna får möjlighet att lyssna på en inspirerande föreläsning, få information om Svensk Innebandys samarbeten med olika andra aktörer, delta i gruppdiskussioner, bli inspirerade av andra verksamheter och dela med sig av sin egen verksamhet.

Bodil Långberg, strategiansvarig för integration hos Svensk Innebandy;

-        På konferensen kommer dels ny kunskap, dels lärande projekt att presenteras. Kort sagt vi vill stimulera och ge energi till ännu mer integrationsarbete!


Författare: Lisa Eskils

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>