2015-03-06 13:51

Spelare stängs av i tre månader


En spelare i Allsvenskan stängs av tre månader efter att ha spelat på sina egna matcher. Spelaren på bilden har ingenting med texten att göra. Foto: Per Wiklund

Haninge FBC-spelaren Patrik Andersson stängs av från all innebandy i tre månader efter att ha spelat på sina egna matcher.

Vid flera tillfällen 10 januari till 31 januari 2015 ska Patrik Andersson ha spelat på sina egna matcher i Haninge. Han ska ha gjort det både när han har deltagit själv och när han inte har deltagit. Andersson har genom det brutit mot Svenska Innebandyförbundets Tävlingsbestämmelser kap. 3 § 6.

Spelaren medger att han har spelat på matcherna, men menar att han inte kände till regelverket. Han menar också att han inte deltagit själv i fyra av de fem aktuella matcherna. Andersson hävdar att det inte handlar om någon matchfixning då ingen annan visste om att spelade på matcherna.

Utifrån vad som framkommit i ärendet samt med beaktande av Anderssons eget erkännande får det enligt Juridiska Nämnden, JN, anses vara styrkt att Andersson brutit mot Svenska Innebandyförbundets vadhållningsregel (kap 3 § 6). Alltså föreligger även brott mot Riksidrottsförbundets stadgar 14 kap 2 § 14 punkten.

Följden blir att Andersson nu stängs av från all innebandy i tre månader. Det innebär att han inte får delta i tävling, uppvisning och uppdrag under perioden 13 februari till 12 april, samt 15 september till 14 oktober.

Hela beslutet går att läsa här.

För mer information, kontakta:
Christian Almström, ordförande i Juridiska Nämnden, tel 072-7119426


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>