2015-03-30 20:26

Segerbloms väg till "Certified Floorball Coach"


Lina Segerblom har gått idrottstränarutbildningen. Foto: Idrottsfoto

Lina Segerblom, som jobbar som instruktör på innebandygymnasiet i Karlstad, är en av många som har läst idrottstränarutbildningen i Malmö. Här berättar hon om vad hon fick ut av utbildningen och hur hon har kunnat använda den i yrkeslivet.

Vad var positivt med idrottstränarutbildningen?
– Det positiva var att jag fick möjligheten att utveckla mina kunskaper inom tränarområdet. Genom att gå utbildningen fick jag också möjlighet att fördjupa mig inom områden som jag har stor användning för i det dagliga arbetet med våra elever på NIU-gymnasiet. Samtalen som skedde mellan mig och mina kurskamrater tycker jag också var viktiga och det gav mig ett vidare perspektiv. 

– Jag fick under kursens gång exempelvis möjlighet att följa en vald spelare och jobba med specifika kvaliteter som förändrade spelaren i en positiv riktning, genom rörelse- och teknikanalys. Jag fick också bland annat uppdrag att titta på en vald förening och dess utvecklingsklimat och organisation, en viktig del i att skapa en välmående förening.

Varför sökte du till utbildningen?
– Jag sökte utbildningen för att det var ett steg mot att bli Certified floorball coach som jag siktar mot. Självklart sökte jag den också av intresse för att ge mig själv mer och flera verktyg i mitt arbete på NIU-gymnasiet i Karlstad. Jag tror också att det är bra kunskap att ha i bagaget om jag i framtiden skulle vilja jobba med det mer organisatoriska i en förening. Jag har länge varit på innebandyplanen och tagit del av den verkligheten, men det är många personer som ska leverera för att resultatet i slutändan ska bli så bra som möjligt.

Vad tror du utbildningen betyder för dig i framtiden?
– Jag tror att utbildningen betyder mycket, och framför allt så väcker ny kunskap ett intresse och en lust för att fortsätta lära sig mer. Genom det kan jag förhoppningsvis hitta flera nycklar till att lära ut bättre och mer effektivt.

Läs mer och ansök till idrottstränarutbildningen i Malmö här.
Hur du blir Certified Floorball Coach kan du läsa om här.


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>