2015-03-06 16:37

Nu ska ungdoms- och juniortävlingarna utvecklas


Distritksförbunden samlades för att diskutera framtiden. Foto: Hanna Sandberg

Under fredagen träffades distriktsförbunden i Stockholm för att premiärt diskutera ungdoms- och juniortävlingar. Och nu kan en hel del förändringar vara på gång.
 

Det som diskuterades var hur upplägget i framtiden ska se ut för Newbody Cup och Innebandyfesten. SIU-bloggen var på plats och rapporterade om träffen. Det kan ni läsa om här.


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>