2015-03-20 12:00

Beslut från Juridiska Nämnden


Mullsjös David Gillek stängs av resten av kvartsfinalserien. Foto: Per Wiklund


Mullsjös AIS David Gillek har anmälts av Växjö IBK för en armbåge mot en Växjöspelares huvud i kvartsfinal 3. Nu stängs Gillek av resten av kvartsfinalserien.

Det var i den tredje kvartsfinalen mot Växjö som David Gillek gick in med armbågen mot Jesper Sankells huvud. Växjö har använt videomaterial för att styrka sin anmälan, och Juridiska Nämnden (JN) anser också att anmälan vinner stöd av videosekvenserna.

Så här skriver JN i sitt beslut:
David Gillek attackerar sin motståndare genom att sätta upp armbågen mot dennes huvud då han löper in mot honom. Det är Gillek som med armbågen söker motståndarens huvud. Våld mot huvud innebär normalt sett en mycket hög skaderisk, något som David Gillek borde ha insett. Av videosekvensen framgår det att David Gillek inte kan anses gå in i närkampen i syfte att vinna bollen. JN konstaterar vidare att Gillek hade kunnat avbryta eller i vart fall förmildra sitt angrepp, men väljer i stället att fullfölja. JN anser att David Gillek därmed varit likgiltig inför den effekt som hans angrepp skulle kunna åstadkommit.”

Följden blir att David Gillek nu stängs av från 19 mars till och med 27 mars 2015. Det innebär att han missar resten av kvartsfinalserien mot Växjö.

Hela beslutet går att läsa här.


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>