2016-05-22 06:45

Så skapas en "Certifierad förening"


Att gå utbildningarna Människan och Atleten är obligatoriskt om man ska bli en Certifierad förening. Foto: Anton Rosenblad

I går berättade Upplands IBF:s Kristofer Widlundh om konceptet ”Certifierad förening”. Här går han igenom stegen en förening måste ta för att bli godkänd.

Del 1:
– Vi tittar först på om de har en fullskalig styrelse. Sedan ska de upprätta en verksamhetsplan som innefattar värdegrunder, visioner, organisationsscheman, målformulering och strategi. De jobbar med vissa policys som överensstämmer med ett SIU-tänk.

Del 2:
– I den andra delen går man in på hur man skapar en bra miljö för ledarna. Där blandar man in SIU också. Då har man kommit ett steg längre ner i föreningen. Ledarna ska anamma SIU och de jobbar med en utbildningsplan. En ledare lägger ner i snitt 600 timmar per säsong ideellt. Vad är då 14 timmars utbildning för att göra de 600 timmarna mer kvalitativa?

Del 3:
– Del tre är implementering av SIU-modellen. Här går vi in direkt på ledarna och ger dem utbildningar. Kriteriet i Certifierad förening är att alla ska vara grundutbildade i Människan och Atleten i respektive färg de jobbar i. Vi skapar också ledaravatal. Ledarna skriver under att de ska gå vissa utbildningar. Det handlar om rättigheter och skyldigheter. Det handlar om våra barn och ungdomar och ansvaret gentemot dem. Det är det kravet vi har kommit till. Vi har tagit ett steg närmare att kvalitetssäkra vår sport.

Del 4:
– Det handlar om att vi ska utvärdera internt och externt. Det blir även en form av ceremoni som visar att de här ideella krafterna gör ett fantastiskt jobb. Vi vill visa upp dem som goda exempel.


Att bli en Certifierad förening tar tid. Widlundh menar att de här stegen ska gås igenom innan han själv kan komma ut och besöka den dagliga verksamheten – annars finns det inga referenspunkter att luta sig mot.

– Jag når många ledare som tror att de tänker SIU, fast de inte tänker SIU. De är kvar i det gamla ekorrhjulet där man ska elitanpassa i tidig ålder. När man når dem så inser de vad det handlar om. I annat fall kan en diskussion pågå i några veckor. Det får ta tid, men ju fler som börjar förstå SIU desto lättare blir det att smitta av sig på de som tittar på Barcelonas akademi och bara ser eliten.

Upplands vision är, precis som SIU säger, att så många som möjligt ska fortsätta så länge som möjligt.

– Förhoppningsvis kommer medlemsantalet öka i framtiden. Det är först då vi kan säga att vi har jobbat rätt. Men jag är övertygad om att vi jobbar rätt. SIU-modellen är inte framtagen på en kafferast. Det är baserat på vetenskapliga metoder och erfarenhet från andra länder. På det sättet blir det väl förankrat. Svensk Innebandy är en fanbärare när det kommer till det här. Det ska alla vara stolta över. Vi tar ansvar för våra medlemmar, ledare och spelare.

Tidigare texter om SIU:
SIU-modellen fem år - det här har hänt
Debatten kring barns tävlande fortsätter
Så ska SIU-modellen genomsyra innebandyn
Distriktens långsiktiga SIU-projekt hyllas
"Certifierad förening" är Upplands framgångsrecept


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>